Vecný register tém Aplikácie Homiletického direktória vo východnom obrade

ABCDEHCHJKLMNOPRSTUVZ


A

Abrahám – vzor viery: 144-146, 2572 (Mt 30. zač. – 9, 9 – 13)
Abrahám a Sára – vzory vo viere : 144-146, 165, 489, 2572, 2676 (Lk 7. zač. – 2, 23 – 24; Lk 8. zač. – 2, 25 – 52)
Abrahámova poslušnosť : 59, 145-146, 2570-2572 (Mk 38. zač. – 9, 2 – 9; Mk 39. zač. – 9, 10 – 16; Mt 70. zač. – 17, 1 – 9)
Absolútna vernosť a dôvera v Kristovi: 1061-1065 (Jn 24. zač. – 6, 56 – 71)
Adam, dedičný hriech; Kristus – nový Adam: 359, 402-411, 615 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48; Mt 16. zač. – 6, 1 – 13; Mt 37. zač. – 10, 23 – 31; Mt 38. zač. – 10, 32 – 36)
Ako i my odpúšťame naším vinníkom: 2842-2845 (Mt 75. zač. – 18, 10 – 17; Mt 76. zač. – 18, 18 – 22)
Ako som ja miloval vás: 459, 1823, 2074, 2196, 2822, 2842 (Jn 45. zač. – 13, 12 – 31; Jn 46. zač. – 13, 32 – 38)
Almužna : 1434, 1438, 1753, 1969, 2447 (Mk 57. zač. – 12, 38 – 44)
Apoštoli – Svedkovia Zmŕtvychvstania : 631-644 (Lk 15. zač. – 4, 31 – 36; Lk 17. zač. – 5, 2 – 11; Jn 66. zač. – 21, 1 – 14; Jn 67. zač. – 21, 15 – 25)
Apoštolské poslanie Cirkvi: 849-865 (Mt 34. zač. – 9, 36 – 10, 8)
Apoštolské svedectvo o Zostúpení: 599, 597,674, 715 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1; Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)

B

Bázeň z Božej prítomnosti oproti domýšľavosti: 2144, 2732 (Lk 15. zač. – 4, 31 – 36; Lk 17. zač. – 5, 2 – 11)
Boh dáva ľuďom milosť aby mohli uzrieť Mesiáša: 35 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2)
Boh chce dať všetkým ľuďom večný život: 55 (Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Jn 9. zač. – 3, 13 – 15)
Boh inšpiroval autorov Písma aj čitateľov: 106, 108, 515 (Lk 1. zač.- 1, 1 – 4; Lk 2. zač. – 1, 5 – 23)
Boh je iniciatívny, Nádej v Duchu: 604, 733, 1820, 1825, 1992, 2658 (Jn 12. zač. – 4, 5 – 46)
Boh je Láska: 214, 218-221, 231, 257, 733, 2331, 2577 (Jn 51. zač. – 15, 9 – 16; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1; Mt 76. zač. – 18, 18 – 22; Mt 77. zač. – 18, 23 – 19, 2)
Boh milosrdenstva: 210-211 (Lk 25. zač. – 6, 24 – 30; Lk 26. zač.- 6, 31 – 36)
Boh nám daruje múdrosť: 158, 283, 1303, 1831, 2500 (Jn 1. zač. – 1, 1 – 17)
Boh nikoho nepredurčuje na peklo: 1037 (Mt 55. zač. – 13, 44 – 54)
Boh povedal všetko vo svojom slove: 65, 102 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18)
Boh povoláva Mojžiša vypočuje modlitby veriacich: 210, 2575-2577 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11)
Boh prejavuje svoju slávu aby odhalil svoju vôľu: 2059 (Mk 38. zač. – 9, 2 – 9; Mk 39. zač. – 9, 10 – 16; Mt 76. zač. – 18, 18 – 22; Mt 77. zač. – 18, 23 – 19, 2)
Boh prináša spásu skrze krst: 1257, 1811 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
Boh pripojuje človeka k dielu svojej milosti: 2006-2011 (Mt 49. zač. – 12, 46 – 13, 3; Mt 50. zač. – 13, 4 – 9; Mt 51. zač. – 13, 10 – 23)
Boh utvára kňazský ľud skrze Abraháma a Exodus: 59-63 (Lk 12. zač. – 4, 1 – 15)
Bohozjavenie: 528, 724 (Mt 3. zač. – 2, 1 – 12)
Boží ľud – Soľ zeme a svetlo sveta: 782 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13; Mt 11. zač. – 5, 14 – 20)
Boží sľub Abrahámovi sa napĺňa v Kristovi: 706 (Mt 70. zač. – 17, 1 – 9)
Božia dobrota a pohoršenie zla: 309-314 (Mt 52. zač. – 13, 24 – 30; Mt 53. zač. – 13, 31 – 36)
Božia láska k Izraeli: 218-219 (Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18)
Božia príprava Nepoškvrnené počatie: 411, 489-493, 722, 2001, 2853 (Lk 3. zač. – 1, 24 – 38)
Božia prozreteľnosť a jej úloha v dejinách: 302-314 (Mt 18. zač. – 6, 22 – 30; Mt 19. zač. – 6, 31 – 34)
Božie kráľovstvo bolo najprv hlásané Izraelu, no teraz je všetkým: 543-544 (Mt 62. zač. – 15, 21 – 28)
Božie kráľovstvo povoláva židov aj pohanov: 541-543 (Mt 8. zač. – 4, 12 – 17; Mt 9. zač. – 4, 18 – 24)
Božie kráľovstvo: 543-550 (Mt 52. zač. – 13, 24 – 30; Mt 53. zač. – 13, 31 – 36)
Božie milosrdenstvo: 270-271 (Mk 31. zač.- 7, 31 – 37; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37)
Božie milosrdenstvo a súcit: 210-211, 604 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35)
Buď vôľa Tvoja: 2822-2827 (Mt 23. zač. – 7, 21- 23; Mt 24. zač. 7, 24 – 8, 4; Mt 87. zač. – 21, 33 – 42)
Byť činnými pri očakávaní Pána: 1048-1050 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)

C

Cesta dokonalosti pochádza z cesty s krížom: 2015 (Mt 68. zač. – 16, 20 – 23; Mt 69. zač. – 16, 24 – 28)
Cirkev – Kňazský, prorocký a kráľovský úrad: 783-786 (Mt 34. zač. – 9, 36 – 10, 8)
Cirkev – Kristova Snúbenica: 796 – (Mk 9. zač. – 2, 18 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71; Jn 6. zač. – 2, 1 – 11)
Cirkev – Kristovo telo: 787-795 (Lk 1. zač.- 1, 1 – 4; Lk 2. zač. – 1, 5 – 23)
Cirkev – Spoločenstvo svätých: 61, 946-962, 1090, 1137-1139, 1370 (Mt 5. zač. – 3, 1 – 12)
Cirkev – Spoločenstvo v duchu: 767, 775, 798, 796, 813, 1097, 1108-1109 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1; Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
Cirkev – sviatosť jednoty ľudského rodu: 60, 442, 674, 755, 767, 774-776, 781, 831 (Mt 3. zač. – 2, 1 – 12)
Cirkev – Tajomstvo spojenia s Bohom: 772-773, 796 – (Mk 9. zač. – 2, 18 – 22)
Cirkev je Božou vinicou: 755 (Mt 87. zač. – 21, 33 – 42; Mt 89. zač. – 21, 43 – 46)
Cirkev je katolícka: 831, 849 (Mt 62. zač. – 15, 21 – 28)
Cirkev je spoločenstva v Kristovi s Kristom: 787-790, 795, 1044-1047 (Jn 57. zač. – 17, 18 – 26)
Cirkev je tvorená židmi i pohanmi: 60, 442, 543, 674, 724, 755, 775, 781 (Jn 38. zač. – 10, 27 – 42)
Cirkev má povolanie hlásať a svedčiť: 737-741 (Mk 23. zač. – 6, 7 – 13)
Cirkev sa rodí z otvoreného Kristovho boku: 766, 1225 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37)
Cirkev, pripravovaná starozákonným ľudom: 551,761-766 (Mt 34. zač. – 9, 36 – 10, 8)
Cirkev, spoločenstvo svätých: 61, 946 – 962, 1090, 1137 – 1339, 1370 (Mt 10. zač. – 4, 25 -5, 13)
Človek v raji: 374-379 (Mk 13. zač. – 3, 20 – 27; Mk 14. zač. – 3, 28 – 35)

D

Dary a plody Svätého Ducha: 1830-1832 (Mt 87. zač. – 21, 33 – 42; Mt 90. zač. – 21, 43 – 46)
Dejiny zmlúv, Božia láska v Izraeli: 56-64, 121-122, 218-219 (Mt 59. zač. – 14, 22 – 34)
Deň Pána: 345-349, 582, 2168-2173 (Mk 10. zač. – 2, 23 – 3, 5; Mk 11. zač. – 3, 6 – 12)
Desať prikázaní interpretovaných skrze dvojitú lásku: 2052-2074 (Mt 92. zač. – 22, 34 – 46)
Desatoro v cirkevnej tradícií: 2064-2068 (Mt 11. zač. – 5, 14 – 20; Mt 12. zač. – 5, 20 – 26; Mt 13. zač. – 5, 27 – 32)
Desatoro zhrnuté do prikázania láska: 2055 (Mt 75. zač. – 18, 10 – 17; Mt 76. zač. – 18, 18 – 22)
Detinská dôvera v modlitbu: 2734-2737 (Mk 48. zač. – 10, 46 – 52)
Dobré skutky preukazujú vieru: 2044-2046 (Mk 35. zač. – 8, 27 – 29; Mk 36. zač.- 8, 30 – 34)
Dodržanie zákona pripravuje na konverziu: 1963-1964 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11)
Dokonalosť nebeského Otca, nás vyzýva k dokonalosti: 2012-2016 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48)
Dôstojnosť tela: 364, 1004 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42)
Dôstojnosť ženy: 2331, 2334 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)
Duch oslavuje Syna; Syn oslavuje Otca: 690, 729 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35)

E

Ekumenický dialóg: 821, 1126, 1636 (Mk 41. zač.- 9, 33 – 41; Mk 42. zač. – 9, 42 – 50)
Eliáš a obrátenie: 2581-2584 (Mk 57. zač. – 12, 38 – 44)
Eucharistia – náš každodenný chlieb: 2828-2837 (Jn 23. zač. – 6, 48 – 55; ; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71)
Eucharistia – zástava budúcej slávy: 1402-1405 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31; Jn 23. zač. – 6, 48 – 55; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71)
Eucharistia a spoločenstvo veriacich: 805, 950, 2181-2182, 2637, 2845 (Jn 23. zač. – 6, 48 – 55; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71)
Eucharistia a vzkriesenie: 1402-1405, 1524 (Jn 39. zač. – 11, 1 – 46)
Eucharistia a spoločenstvo veriacich: 805, 950, 2181-2182, 2637, 2845 (Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42)
Eucharistia ako duchovný chlieb: 1212, 1275, 1436, 2837 (Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Jn 23. zač. – 6, 48 – 55; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71)
Eucharistia ako obeť: 610, 1362-1372, 1382, 1436 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31)
Eucharistia ako vďakyvzdanie: 1359-1361 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31)
Eucharistia predpovedá mesiášovu hostinu: 1402-1405, 2837 (Mt 91. zač. – 22, 1 – 14)
Eucharistia: 1322-1323 (Jn 63. zač. – 20, 1 – 10)
Eucharistická znamenia chleba a vína: 1333-1336 (Jn 19. zač. – 6, 14 – 26; Jn 20. zač. – 6, 27 – 34)
Eucharistická znamenia chleba a vína: 1333-1336 (Jn 21. zač. – 6, 35 – 39)
Evanjelizácia svedectvom života: 905 (Mt 37. zač. – 10, 23 – 31; Mt 38. zač. – 10, 32 – 36)

H

História zmlúv: 56-64, 220, 715, 762, 1965 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35)
Hlásanie Božieho kráľovstva: 543-546 (Mk 20. zač. – 5, 21 – 24)
Hodnota rozjímania: 2707 (Mt 49. zač. – 12, 46 – 13, 3; Mt 50. zač. – 13, 4 – 9; Mt 51. zač. – 13, 10 – 23)
Hriech závisti: 2538-2540 (Mk 40. zač. – 9, 17 – 32; Mk 41. zač.- 9, 33 – 41)

CH

Charakteristika viery: 153-159 (Mk 38. zač. – 9, 2 – 9; Mk 39. zač. – 9, 10 – 16)
Charakteristiky očakávaného Mesiáša: 713-714 (Jn 1. zač. – 1, 1 – 17)
Charakteristiky očakávaného Mesiáša: 713-714 (Jn 2. zač. – 1, 18)
Charizmy v službe Cirkvi: 799-801, 951, 2003 (Jn 6. zač. – 2, 1 – 11)
Chlieb náš každodenný daj nám dnes: 2828-2837 (Mt 57. zač. – 14, 1 – 13; Mt 58. zač. – 14, 14 – 21)
Chrám je predobrazom Krista; On je Chrám: 593, 583-586 (Jn 7. zač. – 2, 12 – 25)
Chudoba srdca: 2544-2547 (Mk 57. zač. – 12, 38 – 44)
Chudobní a pokorní prinášajú nádej v mesiášovi: 64, 716 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13)

J

Ján pripravuje cestu Mesiášovi: 523-524, 535 (Lk 9. zač. – 3, 1 – 18)
Jedine viera môže poskytnúť tajomnú cestu v Prozreteľnosti: 272-274 (Mt 59. zač. – 14, 22 – 34)
Jednota Cirkvi: 813-822 (Mt 8. zač. – 4, 12 – 17; Mt 9. zač. – 4, 18 – 24)
Ježiš – Baránok Boží za naše hriechy: 604-609 (Jn 3. zač. – 1, 29 – 34; 29)
Ježiš – Pravý Boh a pravý človek: 423, 464-469 (Mk 18. zač. – 4, 35 – 41)
Ježiš – Vzor svätosti pre všetkých: 459, 520-521 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13)
Ježiš a Zákon: 459, 577-582 (Jn 7. zač. – 2, 12 – 25; Mt 11. zač. – 5, 14 – 20; Mt 12. zač. – 5, 20 – 26; Mt 13. zač. – 5, 27 – 32)
Ježíš dodržuje Zákon a zdokonaľuje ho: 527, 577-582 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
Ježiš je Dávidov syn: 439, 496, 559, 2616 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)
Ježíš je Davidovým synom: 439, 496, 559, 2616 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18; Jn 34. zač. – 9, 1 – 38; Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8)
Ježíš Kristus – pravý Boh a pravý človek: 464-469 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
Ježiš odhalený Jozefovi ako Spasiteľ: 1846 (Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
Ježiš pozýva hriešnikov ale volá k obráteniu: 543-546 (Mt 90. zač. – 22, 1 – 14)
Ježiš prejavuje Otcovo milosrdenstvo: 430, 545, 589, 1846-1847 (Jn 27. zač. – 7, 37 – 8, 2)
Ježíš sa modlí za nás: 2614, 2741 (Jn 56. zač. – 17, 1 – 17)
Ježiš Spasiteľ: 430-435 (Lk 9. zač. – 3, 1 – 18)
Ježiš sprevádza svoje slová zázrakmi: 547-550 (Mk 4. zač. – 1, 23 – 28; Mk 3. zač. – 1, 16 – 22)
Ježíš stotožňuje svoj súcit, so súcitom Boha: 588-589 (Mt 80. zač. – 20, 1 – 16)
Ježiš trpel a zomrel za našu spásu: 440, 571-572, 601 (Mk 35. zač. – 8, 27 – 29; Mk 36. zač.- 8, 30 – 34)
Ježiš ukazuje mesiášske znamenia: 547-550 (Mk 48. zač. – 10, 46 – 52)
Ježiš volá hriešnikov a odpúšťa im: 545, 589 (Mt 30. zač. – 9, 9 – 13)
Ježiš za nás prosí: 2614, 2741 (Jn 56. zač. – 17, 1 – 17; Jn 57. zač. – 17, 18 – 26)
Ježiš zjavuje Svätého Ducha: 727-729 (Jn 12. zač. – 4, 5 – 46)
Ježišov vstup do Jeruzalema: 557-560 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2; Mk 63. zač. – 14, 3 – 14, 9; Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Mk 65. zač. – 14, 43 – 14, 72; Mk 66. zač.- 15, 1 – 15; Mk 67. zač. – 15, 15 -21; Mk 68. zač. – 15, 21 – 42; Mk 69. zač. – 15, 43 – 47; Mt 108. zač. – 26, 6 – 56; Mt 109. zač. – 26, 57 – 75; Mt 110. zač. – 27, 1 – 2; Mt 111. zač. – 27, 3 – 26; Mt 112. zač. – 27, 27 – 32; Mt 113. zač. – 27, 33 – 61; Mt 114. zač. – 27, 62 – 66)
Ježišova moc nad zlými duchmi: 447, 438, 550 (Mk 4. zač. – 1, 23 – 28; Mk 3. zač. – 1, 16 – 22)
Ježišova modlitba nás posväcuje v Eucharistií: 611, 2812, 2821 (Jn 56. zač. – 17, 1 – 17; Jn 57. zač. – 17, 18 – 26)
Ježišova modlitba pred vzkriesením Lazára: 2603-2604 (Jn 39. zač. – 11, 1 – 46)
Ježišova modlitba pri poslednej večeri: 2746-2751 (Jn 56. zač. – 17, 1 – 17; Jn 47. zač. – 14, 1 – 10; Jn 48. zač. – 14, 11 – 27)
Ježišova modlitba: 612, 2606, 2741 (Jn 58. zač. – 18, 1 – 27; Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5; Jn 60. zač. – 19, 6 – 24; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37; Jn 62. zač. – 19, 38 – 42)
Ježišovo Božské synovstvo sa ukazuje v zmŕtvychvstaní: 445, 648, 695 (Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
Ježišovo pokúšanie: 394, 538-540, 2119 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48; Mt 16. zač. – 6, 1 – 13; Lk 12. zač. – 4, 1 – 15; Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)

K

Každodenný kríž v našich životoch: 2427 (Mt 68. zač. – 16, 20 – 23; Mt 69. zač. – 16, 24 – 28)
Kľúče od kráľovstva: 551-553 (Mt 67. zač. – 16, 13 – 19; Mt 68. zač. – 16, 20 – 23)
Kňazi ako pastieri: 874, 1120, 1465, 1536, 1548-1551, 1564, 2179, 2686 (Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8; Jn 36. zač. – 10, 9 – 16; Jn 36. zač. – 10, 9 – 16; Jn 37. zač. – 10, 17 – 26; Jn 38. zač. – 10, 27 – 42)
Kňazský úrad je službou: 1547, 1551 (Mk 40. zač. – 9, 17 – 32; Mk 41. zač.- 9, 33 – 41)
Kňazstvo je služba ľudská krehkosť zodpovedných: 876, 1550-1551 (Mt 93. zač. – 23, 1 – 12)
Konvertovanie – viera a krst: 14, 189, 1064, 1226, 1236, 1253-1255, 1427-1429 (Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8; Jn 36. zač. – 10, 9 – 16)
Kresťania sú povolaní byť svetlom sveta: 782, 1243, 2105 (Jn 34. zač. – 9, 1 – 38; Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8)
Kresťanská rodina ako domáca cirkev: 1655-1658, 2204-2206 (Lk 7. zač. – 2, 23 – 24; Lk 8. zač. – 2, 25 – 52; Mt 4. zač. – 2, 13 – 23)
Kresťanská viera sa rozvíja hlásaním blahoslavenstiev: 1820 (Lk 24. zač. – 6, 17 – 23; Lk 25. zač. – 6, 24 – 30)
Kristov duch podporuje poslanie kresťana: 852 (Mt 37. zač. – 10, 23 – 31; Mt 38. zač. – 10, 32 – 36)
Kristov príchod – nádej pre Izrael: 674 (Mt 62. zač. – 15, 21 – 28)
Kristova láska k blížnemu: 430, 478, 545, 589, 1365, 1439, 1825, 1846 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37)
Kristova láska pohne naše srdce: 1432, 2100 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37)
Kristova moc odhalená na kríži: 272, 550, 853 (Jn 7. zač. – 2, 12 – 25)
Kristova modlitba pri Tajomnej večeri: 2746-2751 (Jn 45. zač. – 13, 12 – 31; Jn 46. zač. – 13, 32 – 38; Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 49. zač. – 14, 28 – 31; Jn 50. zač. – 15, 1 – 8; Jn 51. zač. – 15, 9 – 16; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1; Jn 56. zač. – 17, 1 – 17; Jn 57. zač. – 17, 18 – 26)
Kristova poslušnosť a naša poslušnosť: 2825 (Jn 58. zač. – 18, 1 – 27; Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5; Jn 60. zač. – 19, 6 – 24; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37; Jn 62. zač. – 19, 38 – 42)
Kristova reálna prítomnosť v Eucharistii: 1373-1381 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31)
Kristova smrť je jediná a definitívna obeta Eucharistia: 613-614, 1365-1367 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2)
Kristova túžba dať svoj život za našu spásu: 542, 607 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35)
Kristove zjavenia: 448, 641-646 (Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
Kristovo a naše zmŕtvychvstanie: 638-655, 989, 1001-1002 (Jn 63. zač. – 20, 1 – 10)
Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie: 2816 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2; Mk 63. zač. – 14, 3 – 14, 9; Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Mk 65. zač. – 14, 43 – 14, 72; Mk 66. zač.- 15, 1 – 15; Mk 67. zač. – 15, 15 -21; Mk 68. zač. – 15, 21 – 42; Mk 69. zač. – 15, 43 – 47; Mt 108. zač. – 26, 6 – 56; Mt 109. zač. – 26, 57 – 75; Mt 110. zač. – 27, 1 – 2; Mt 111. zač. – 27, 3 – 26; Mt 112. zač. – 27, 27 – 32; Mt 113. zač. – 27, 33 – 61; Mt 114. zač. – 27, 62 – 66)
Kristovo panovanie: 446-461 (Mt 87. zač. – 21, 33 – 42)
Kristovo poníženie je pre nás vzorom k nasledovaniu: 520 (Mk 47. zač. – 10, 33 – 45)
Kristovo Srdce je hodné uctievania: 2669 (Jn 61. zač. – 19, 25 – 37; Jn 42. zač. – 12, 18 – 35)
Kristovo utrpenie: 602-618 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2; Mk 63. zač. – 14, 3 – 14, 9; Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Mk 65. zač. – 14, 43 – 14, 72; Mk 66. zač.- 15, 1 – 15; Mk 67. zač. – 15, 15 -21; Mk 68. zač. – 15, 21 – 42; Mk 69. zač. – 15, 43 – 47; Mt 108. zač. – 26, 6 – 56; Mt 109. zač. – 26, 57 – 75; Mt 110. zač. – 27, 1 – 2; Mt 111. zač. – 27, 3 – 26; Mt 112. zač. – 27, 27 – 32; Mt 113. zač. – 27, 33 – 61; Mt 114. zač. – 27, 62 – 66; Jn 58. zač. – 18, 1 – 27; Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5; Jn 60. zač. – 19, 6 – 24; Jn 60. zač. – 19, 6 – 24; Jn 62. zač. – 19, 38 – 42)
Kristus – Božia múdrosť: 272, 295, 299, 474, 721, 1831 (Jn 1. zač. – 1, 1 – 17)
Kristus – jediné Slovo Písma: 101-104 (Mk 45. zač. – 10, 17 – 23; Mk 46. zač.- 10, 24 – 32)
Kristus – Najvyšší Veľkňaz: 467, 540, 1137 (Mk 47. zač. – 10, 33 – 45)
Kristus – náš pokoj: 2302-2306 (Mk 25. zač. – 6, 30 – 44)
Kristus – naše „amen“: 1065 (Mk 7. zač. – 2, 1 – 12)
Kristus – nový Adam: 359, 504 (Lk 25. zač. – 6, 24 – 30; Lk 26. zač.- 6, 31 – 36)
Kristus – Pán a Kráľ: 440, 446-451, 668-672, 783, 786, 908, 2105, 2628 (Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5; Mt 106. zač. – 25, 31 – 46)
Kristus – Pastier a brána do ovčinca: 754, 764, 2665 (Jn 36. zač. – 10, 9 – 16; Jn 37. zač. – 10, 17 – 26; Jn 38. zač. – 10, 27 – 42; Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8; Jn 36. zač. – 10, 9 – 16)
Kristus – poslušný Boží služobník: 539, 565, 600-605, 713 (Mk 40. zač. – 9, 17 – 32; Mk 41. zač.- 9, 33 – 41)
Kristus – príklad znášania všetkého trpezlivo: 618, 2447 (Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8; Jn 36. zač. – 10, 9 – 16)
Kristus – svetlo národov: 280, 529, 748, 1165, 2466, 2715 (Jn 34. zač. – 9, 1 – 38; Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8; Mt 3. zač. – 2, 1 – 12)
Kristus – uhoľný kameň: 756 (Jn 36. zač. – 10, 9 – 16; Jn 37. zač. – 10, 17 – 26)
Kristus – Uzdravovateľ duše i tela: 1421, 1441-1442 (Mk 7. zač. – 2, 1 – 12)
Kristus – zdroj kresťanského povolania: 873-874 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42)
Kristus a Zákon: 577-582 (Jn 28. zač. – 8, 3 – 11; Jn 29. zač. – 8, 12 – 20)
Kristus ako Najvyšší veľkňaz: 467, 540, 1137 (Jn 58. zač. – 18, 1 – 27; Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5; Jn 60. zač. – 19, 6 – 24; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37; Jn 62. zač. – 19, 38 – 42)
Kristus dal svoj život za nás: 519-521 (Mk 57. zač. – 12, 38 – 44)
Kristus Exorcista: 517, 550 (Mk 13. zač. – 3, 20 – 27; Mk 14. zač. – 3, 28 – 35)
Kristus je Pán večného života: 679 (Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Jn 9. zač. – 3, 13 – 15)
Kristus je pre nás všetkých: 603, 1373, 2634, 2852 (Mk 38. zač. – 9, 2 – 9; Mk 39. zač. – 9, 10 – 16)
Kristus je vinič a my sme ratolesti: 755, 736, 755, 787, 1108, 1988, 2074 (Jn 50. zač. – 15, 1 – 8)
Kristus krstí zosnulých: 548-549, 646, 994 (Mk 20. zač. – 5, 21 – 24; Mk 21. zač.- 5, 24 – 43)
Kristus Lekár: 1503-1505 (Mk 31. zač.- 7, 31 – 37)
Kristus nám otvára cestu do neba: 661, 1025-1026, 2795 (Jn 47. zač. – 14, 1 – 10; Jn 48. zač. – 14, 11 – 27)
Kristus nás oslobodzuje od zla: 1505 (Lk 12. zač. – 4, 1 – 15)
Kristus odpúšťa hriechy: 987, 1441, 1741 (Mk 7. zač. – 2, 1 – 12)
Kristus Pán a Kráľ: 440, 446 – 451, 668 – 672, 783, 786, 908, 2105, 2628 (Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42)
Kristus premenil smrť: 1009-1014 (Mk 20. zač. – 5, 21 – 24; Mk 21. zač.- 5, 24 – 43)
Kristus Prorok: 436 (Mk 22. zač. – 6, 1 – 6; Lk 13. zač. – 4, 16 – 22; Lk 14. zač. – 4, 23 – 30)
Kristus Spasiteľ: 389, 457-458, 846, 1019, 1507 (Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Jn 9. zač. – 3, 13 – 15)
Kristus Sudca: 678-679, 1001, 1038-1041 (Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5; Mt 106. zač. – 25, 31 – 46)
Kristus učí v podobenstvách: 546 (Mt 49. zač. – 12, 46 – 13, 3; Mt 50. zač. – 13, 4 – 9; Mt 51. zač. – 13, 10 – 23)
Kristus Uzdravovateľ: 1502-1505 (Mk 5. zač. – 1, 29 – 34)
Kristus volá svojich učeníkov aby vzali svoj kríž a šli za ním: 618 (Mt 68. zač. – 16, 20 – 23; Mt 69. zač. – 16, 24 – 28)
Kríž je cestou pre vstup Kristovej slávy: 555, 1460, 2100 (Mt 68. zač. – 16, 20 – 23; Mt 69. zač. – 16, 24 – 28)
Krst – Znovuzrodenie z vody a z Ducha: 1214-1216, 1226-1228 (Jn 12. zač. – 4, 5 – 46)
Krst je osvietením: 1216 (Jn 34. zač. – 9, 1 – 38; Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8)
Krst, obeť sama o sebe pre Krista: 537, 628, 790, 1213, 1226-1228, 1694 (Mt 39. zač. – 10, 37 – 11, 1)
Krst: 1214-1222, 1226-1228, 1234-1245, 1254 (Jn 63. zač. – 20, 1 – 10)
Krstom sa stávame chrámom Svätého Ducha: 1265 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48)

L

Láska: 1822-1829 (Lk 13. zač. – 4, 16 – 22; Lk 14. zač. – 4, 23 – 30; Jn 50. zač. – 15, 1 – 8)
Láska k Bohu a k blížnemu zachováva prikázania: 1789, 1822-1829, 2067, 2069 (Jn 51. zač. – 15, 9 – 16; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1)
Láska k chudobným: 1723, 2536, 2444-2447 (Mk 45. zač. – 10, 17 – 23; Mk 46. zač.- 10, 24 – 32)
Láska k blížnemu je nezlučiteľná s nenávisťou k nepriateľom: 1933, 2303 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48)
Len Svätý Duch môže prispôsobiť naše myslenie tomu Kristovmu: 2842 (Mt 87. zač. – 21, 33 – 42)
Ľudská solidarita: 1939-1942 (Mk 6. zač.- 1, 35 – 45)

M

Manželská vernosť: 1602-1617, 1643-1651, 2331-2336 (Mk 43. zač. – 10, 2 – 11; Mk 44. zač. – 10, 11 – 16)
Manželstvo v Pánovi: 1612-1617, 2360-2365 (Jn 24. zač. – 6, 56 – 71; Jn 6. zač. – 2, 1 – 11)
Manželstvo v poriadku stvorenia: 1603-1605 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)
Mária bola vyvolená ešte pred stvorením sveta: 492 (Mk 23. zač. – 6, 7 – 13)
Mária eschatologická ikona cirkvi: 773, 829, 967, 972 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)
Mária je Božia Matka: 495, 2677 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
Mária nová Eva je vzatá do neba: 441, 966 – 971, 974, 975, 2853 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)
Mária, Matkou Božou pôsobením Svätého Ducha: 437, 456, 484-486, 721-726 (Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
Máriin príhovor v Káne: 2618 (Jn 6. zač. – 2, 1 – 11)
Máriino panenské materstvo: 496-507, 495 (Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
Meno Ježíš: 430-435, 2666-2668, 2812 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
Mesiášske znamenia ktoré potvrdzujú Kristovo Božstvo: 549, 640, 646 (Jn 39. zač. – 11, 1 – 46)
Milosrdný a súcitný Boh: 210-211 (Mt 80. zač. – 20, 1 – 16)
Milosť nás ospravedlňuje prostredníctvom krstu a viery: 1987 (Mt 39. zač. – 10, 37 – 11, 1)
Moc sa zdokonaľuje v slabosti: 268, 273, 1508 (Mk 22. zač. – 6, 1 – 6)
Modlitba a odpustenie blížnemu: 2842-2845 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48)
Modlitba s vierou je v nasmerovaní srdca na Boha: 2611 (Mt 23. zač. – 7, 21- 23; Mt 24. zač. 7, 24 – 8, 4)
Modlitba veriacich, prosba za príchod Ježiša Krista: 2632 (Mt 18. zač. – 6, 22 – 30; Mt 19. zač. – 6, 31 – 34)
Modloslužba mení hodnoty; Viera v prozreteľnosť než vo veštenie: 2113-2115 (Mt 18. zač. – 6, 22 – 30; Mt 19. zač. – 6, 31 – 34)
Mravné konanie a kresťanské svedectvo: 2044 (Mt 93. zač. – 23, 1 – 12)
Mravné konanie ako odpoveď na iniciatívu Božej lásky: 2061-2063 (Mt 92. zač. – 22, 34 – 46)
Mravný život a misijne svedectvo: 2044-2046 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13; Mt 11. zač. – 5, 14 – 20)
Myropomazanie (birmovanie): 1286-1289 (Jn 63. zač. – 20, 1 – 10)

N

Nádej v Zmŕtvychvstanie: 655, 989-991, 1002-1003 (Lk 24. zač. – 6, 17 – 23; Lk 25. zač. – 6, 24 – 30)
Nádej v nové nebesia a novú zem: 1042-1050 (Mk 20. zač. – 5, 21 – 24; Mk 21. zač.- 5, 24 – 43)
Nanebovstúpenie: 659-672, 697, 792, 965, 2795, 643, 645, 659, 643, 888, 977, 1223, 161, 183, 1253, 1256, 1257, 434, 1673, 670, 1507, 699, 659, 659, 2, 156, 670. (Mk 71. zač. – 16, 9 – 20; Mt 116. zač. – 28, 16 – 20)
Náš podiel na Kristovom prorockom úrade: 904-907 (Lk 13. zač. – 4, 16 – 22; Lk 14. zač. – 4, 23 – 30)
Naša skúsenosť so vzkriesením: 1002-1004 (Jn 39. zač. – 11, 1 – 46)
Naša účasť na Kristovej obeti: 618 (Mk 35. zač. – 8, 27 – 29; Mk 36. zač.- 8, 30 – 34)
Naša zásluha o dobré skutky pochádza z Božej milosti: 2006-2011 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)
Naše prijatie za Božie deti: 1, 52, 270, 294, 422, 654, 1709, 2009 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
Naše znovuzrodenie v Kristovej smrti: 654-655, 1988 (Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
Navštívenie: 148, 495, 717, 2676 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)
Nebeská liturgia: 1090, 1137-1139, 1326 (Jn 66. zač. – 21, 1 – 14; Jn 67. zač. – 21, 15 – 25)
Nebeský Jeruzalem: 865, 869, 1045, 1090, 1198, 2016 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 49. zač. – 14, 28 – 31)
Nebezpečenstvo nezriadenej túžby po bohatstve: 2445-2446, 2536, 2544-2446 (Mk 41. zač.- 9, 33 – 41; Mk 42. zač. – 9, 42 – 50)
Nedeľná Eucharistia: 2177-2178, 1342 (Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
Neuveď nás do pokušenia: 2846-2949 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15; Lk 12. zač. – 4, 1 – 15; Mt 15. zač. – 5, 42 – 48; Mt 16. zač. – 6, 1 – 13)
Noemova archa je predobrazom Cirkvi a krstu: 845, 1094, 1219 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
Nové nebesia a nová zem: 1042-1050 (Lk 9. zač. – 3, 1 – 18; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31; Jn 46. zač. – 13, 32 – 38)
Nový zákon evanjeliá: 1965-1974 (Lk 1. zač.- 1, 1 – 4; Lk 2. zač. – 1, 5 – 23)
Nový zákon kompletizuje Starý: 1967-1968 (Jn 7. zač. – 2, 12 – 25)
Nový zákon nás oslobodzuje od obmedzení Starého zákona: 580, 1972 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
Nový Zákon zdokonaľuje Starý zákon: 1965-1974 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 49. zač. – 14, 28 – 31)

O

Občianske povinnosti: 2238-2244 (Mt 92. zač. – 22, 15 – 22)
Obeta je milá Bohu: 2099-2100 (Mt 30. zač. – 9, 9 – 13)
Obrana mieru: 2302-2306 (Mk 40. zač. – 9, 17 – 32; Mk 41. zač.- 9, 33 – 41)
Obrátenie a spoločnosť: 1886-1889, 151, 422, 538, 333, 541, 1423, 1427, 2612 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
Obrátenie pokrstených: 1427-29 (Mt 5. zač. – 3, 1 – 12)
Očakávame že mu bude všetko podriadené: 671-672 (Mt 104. zač. – 25, 1 – 13)
Očakávanie mesiáša a Ducha v Starom zákone: 714 (Lk 1. zač.- 1, 1 – 4; Lk 2. zač. – 1, 5 – 23)
Oddelenie dobra od zla pri poslednom súde: 1038-1041 (Mt 55. zač. – 13, 44 – 54)
Odpusť nám naše viny: 2838-2845 (Mt 76. zač. – 18, 18 – 22; Mt 77. zač. – 18, 23 – 19, 2)
Odpustenie nepriateľom: 1825, 1935, 1968, 2303, 2647, 2842-2845 (Lk 25. zač. – 6, 24 – 30)
Odpustenie nepriateľom: 1825, 1935, 1968, 2303, 2647, 2842-2845 (Lk 26. zač.- 6, 31 – 36)
Odvážne svedectvá viery prekonávajú strach: 1808, 1816 (Mt 37. zač. – 10, 23 – 31; Mt 38. zač. – 10, 32 – 36)
Opovážlivý súd: 2475-2479 (Jn 27. zač. – 7, 37 – 8, 2)
Ospravedlnenie: 1987-1995 (Mt 23. zač. – 7, 21- 23; Mt 24. zač. 7, 24 – 8, 4)
Otcova vôľa sa naplňuje v Kristovi: 462, 516, 2568, 2824 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42)
Otec je zjavovaný synom: 238-242 (Mt 42. zač. – 11, 20 – 26; Mt 43. zač. – 11, 27 – 30)
Otec oslavuje Krista: 312, 434, 648, 664 (Jn 56. zač. – 17, 1 – 17)

P

Pád: 385-409 (Mk 13. zač. – 3, 20 – 27; Mk 14. zač. – 3, 28 – 35; Mt 15. zač. – 5, 42 – 48; Mt 16. zač. – 6, 1 – 13)
Panenstvo pre Božie kráľovstvo: 922, 1618-1620 (Mk 4. zač. – 1, 23 – 28; Mk 3. zač. – 1, 16 – 22)
Pápež a biskupi pastieri: 553, 857, 861, 881, 896, 1558, 1561, 1568, 1574 (Jn 36. zač. – 10, 9 – 16; Jn 37. zač. – 10, 17 – 26; Jn 38. zač. – 10, 27 – 42; Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8; Jn 36. zač. – 10, 9 – 16)
Pascha – Pánov deň: 647, 1167-1170, 1243, 1287 (Jn 63. zač. – 20, 1 – 10)
Paschálné tajomstvo a liturgia: 654, 1067-1068, 1085, 1362 (Mk 63. zač. – 14, 3 – 14, 9; Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2)
Písma ako zdroj modlitby: 2653-2654 (Mk 45. zač. – 10, 17 – 23; Mk 46. zač.- 10, 24 – 32; Mk 45. zač. – 10, 17 – 23; Mk 46. zač.- 10, 24 – 32)
Plevy a semeno v každom z nás aj v Cirkvi: 825, 827 (Mt 52. zač. – 13, 24 – 30; Mt 53. zač. – 13, 31 – 36)
Plody svätého prijímania: 1391-1401 (Mt 57. zač. – 14, 1 – 13; Mt 58. zač. – 14, 14 – 21)
Pohoršenie: 1336 (Jn 23. zač. – 6, 48 – 55; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71; Mt 102. zač. – 24, 36 – 41)
Pokorná bedlivosť srdca: 2729-2733 (Mt 103. zač. – 24, 42 – 51)
Pokrstení sú povolaní byť svetlom sveta: 1243 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13; Mt 11. zač. – 5, 14 – 20)
Pomáhať deťom v objavovaní ich povolania: 1656, 2226 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42)
Poslanie Jána Krstiteľa: 523, 717-720 (Lk 9. zač. – 3, 1 – 18; Mt 5. zač. – 3, 1 – 12)
Poslanie Syna a Svätého Ducha: 689-690 (Jn 3. zač. – 1, 29 – 34; 29)
Posledný nápor zla a Kristov príchod: 668-677, 769 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2; Mt 102. zač. – 24, 36 – 41; Mt 103. zač. – 24, 42 – 51)
Posledný sú ukáže naše zásluhy: 1038-1041 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)
Posledný súd a nádej v nové nebesia a novú zem: 1038-1050 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2)
Poslušnosť viery: 143-149, 494, 2087 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80; Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
Postupné zjavovanie vzkriesenia: 992-996 (Jn 39. zač. – 11, 1 – 46)
Posväcujúca prítomnosť Zmŕtvychvstalého Krista v liturgií: 1084-1089 (Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
Potreba kázania: 875, 1122 (Mk 5. zač. – 1, 29 – 34)
Povinnosť detí a ich rodičov: 2214-2220 (Lk 8. zač. – 2, 25 – 52)
Povinnosť sociálnej spravodlivosti: 1928-1930, 2425-2426 (Mt 87. zač. – 21, 33 – 42)
Povinnosti členov rodiny: 2214-2233 (Lk 7. zač. – 2, 23 – 24; Lk 8. zač. – 2, 25 – 52; Mt 4. zač. – 2, 13 – 23; Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
Povolanie k misiám: 1122, 1533 (Mk 23. zač. – 6, 7 – 13)
Povolanie k svätosti: 1716-1724 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13; Mt 70. zač. – 17, 1 – 9)
Povýšenie Krista v sláve je naším víťazstvom: 662, 2853 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35)
Poznávanie Kristových tajomstiev, naše spoločenstvo na jeho tajomstvách: 514-521 (Mt 43. zač. – 11, 27 – 30)
Pozornosť voči skutkom milosrdenstva, láska k chudobným: 2443-2449 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13; Mt 11. zač. – 5, 14 – 20)
Pôvod a šírka Cirkevného poslania: 849-856 (Mk 23. zač. – 6, 7 – 13)
Pre poznanie situácie človeka, nemôžeme zabúdať na dedičný hriech: 407 (Mt 55. zač. – 13, 44 – 54)
Prečo sa Slovo stalo telom: 456-460, 566 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18)
Predstavenie v Chráme: 529, 583, 695 (Lk 7. zač. – 2, 23 – 24; Lk 8. zač. – 2, 25 – 52)
Prejavenie Ježiša ako mesiáša: 439, 547-550, 1751 (Mt 40. zač. – 11, 2 – 15; Mt 41. zač. – 11, 16 – 19)
Premenenie: 554-556, 568 (Mk 38. zač. – 9, 2 – 9; Mk 39. zač. – 9, 10 – 16; Mt 70. zač. – 17, 1 – 9)
Priateľstvo s Kristom: 2347, 2709 (Jn 51. zač. – 15, 9 – 16; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1)
Príď kráľovstvo Tvoje: 2816 – 2821 (Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5)
Príď Pane Ježišu: 451, 671, 1130, 1403, 2817 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2; Mt 102. zač. – 24, 36 – 41; Mt 103. zač. – 24, 42 – 51)
Príď tvoje kráľovstvo: 2816-2821 (Mt 106. zač. – 25, 31 – 46)
Príhovor svätých: 956, 2683 (Mt 5. zač. – 3, 1 – 12; Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13)
Prijať Božie Kráľovstvo, Prijať Božie Slovo: 543-546 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42)
Prijímanie: 1384-1401, 2837 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31)
Prikázania vyzývajú k odpovedi lásky: 2083 (Mk 56. zač.- 12, 28 – 37)
Prinášanie plodov: 736, 1108-1109, 1129, 1521, 1724, 1852, 2074, 2516, 2345, 2731 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11)
Prológ Jánovho evanjelia: 151, 241, 291, 423, 445, 456-463, 504-505, 526, 1216, 2466, 2787 (Jn 1. zač. – 1, 1 – 17)
Proroci a obrátenie v srdci: 2581-2584 (Mk 22. zač. – 6, 1 – 6)
Proroci a očakávanie Mesiáša: 522, 711-716, 722 (Lk 9. zač. – 3, 1 – 18; Mt 5. zač. – 3, 1 – 12)
Proroci sú služobníci Kristus je Syn: 443 (Mt 87. zač. – 21, 33 – 42; Mt 90. zač. – 21, 43 – 46)
Prosebná modlitba hovorí z hĺbky Svätého Ducha: 2630 (Mt 52. zač. – 13, 24 – 30; Mt 53. zač. – 13, 31 – 36)
Protoevanjelium: 410-412 (Mk 13. zač. – 3, 20 – 27; Mk 14. zač. – 3, 28 – 35)
Prvé prikázanie: 2052, 2093-2094 (Mk 56. zač.- 12, 28 – 37)
Prvým povolaním kresťana je nasledovať Krista: 2232-2233 (Mt 39. zač. – 10, 37 – 11, 1)

R

Radosť: 30, 163, 301, 736, 1829, 1832, 2015, 2362 (Lk 9. zač. – 3, 1 – 18; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18; Mt 40. zač. – 11, 2 – 15; Mt 41. zač. – 11, 16 – 19)
Rodina – obraz Trojice: 2205 (Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Mt 116. zač. – 28, 16 – 20; Jn 4. zač. – 1, 35 – 42; Jn 53. zač. – 16, 2 – 14)
Rozhodnúť sa podľa svedomia v súlade so slobodnou vôľou: 1777-1785 (Mt 55. zač. – 13, 44 – 54)
Rozvod: 2331-2336 (Mk 43. zač. – 10, 2 – 11; Mk 44. zač. – 10, 11 – 16)
Rôznorodosť talentov: 1936-1937 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)

S

Schopnosť poznávať Boží hlas a odpovedať naň: 1703-1709 (Mt 49. zač. – 12, 46 – 13, 3; Mt 50. zač. – 13, 4 – 9; Mt 51. zač. – 13, 10 – 23)
Sila prosby konanej s úprimnou vierou: 2610 (Mt 62. zač. – 15, 21 – 28)
Silnejúca potreba obrátenia: 1425-1429 (Mt 52. zač. – 13, 24 – 30; Mt 53. zač. – 13, 31 – 36)
Skrze Kristažijeme v spoločenstve s Otcom: 521 (Jn 57. zač. – 17, 18 – 26)
Skrze Svätého Ducha môžeme nazývať Boha „Abba – Otec“: 683, 689, 1695, 2766, 2777-2778 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
Slúžiť znamená „kraľovať“ v Kristovi: 786 (Mk 40. zač. – 9, 17 – 32; Mk 41. zač.- 9, 33 – 41)
Sme adoptovanými deťmi: 1, 104, 239, 1692, 1709, 2009, 2736 (Jn 36. zač. – 10, 9 – 16; Jn 37. zač. – 10, 17 – 26)
Spoločenstvo duchovných statkov: 949-953, 1329, 1342, 2624, 2790 (Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
Spoločenstvo s mučeníkmi: 957, 1138, 1173, 2473-2474 (Jn 38. zač. – 10, 27 – 42)
Spoločenstvo v Cirkvi: 772-773, 953 (Lk 13. zač. – 4, 16 – 22; Lk 14. zač. – 4, 23 – 30)
Spravodlivý budú stále žiť so Zmŕtvychvstalým Kristom: 988-991 (Mt 104. zač. – 25, 1 – 13)
Spravodlivý človek sa vyznačuje tým že je poctivý voči blížnemu: 1807 (Mt 87. zač. – 21, 28 – 32)
Starý zákon a evanjelium: 1961-1974 (Jn 28. zač. – 8, 3 – 11; Jn 29. zač. – 8, 12 – 20)
Starý zákon: 1961-1964 (Mt 11. zač. – 5, 14 – 20; Mt 12. zač. – 5, 20 – 26; Mt 13. zač. – 5, 27 – 32)
Stvorenie – súčasť nového vesmíru: 1046-1047 (Mt 49. zač. – 12, 46 – 13, 3; Mt 50. zač. – 13, 4 – 9; Mt 51. zač. – 13, 10 – 23)
Súkromný súd: 1021-1022 (Mk 57. zač. – 12, 38 – 44)
Svätá Eucharistia: 790, 1003, 1322-1419 (Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Jn 23. zač. – 6, 48 – 55; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71)
Svätá rodina: 531-534 (Lk 7. zač. – 2, 23 – 24; Lk 8. zač. – 2, 25 – 52; Mt 4. zač. – 2, 13 – 23)
Svätci a príklady svätosti: 828, 867, 1173, 2030, 2683-2684 (Mt 5. zač. – 3, 1 – 12; Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13)
Svätí sú chrámom Svätého Ducha: 2684 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48)
Svätý Duch – Boží prísľub a pečať: 693, 698, 706, 1107, 1296 (Mk 23. zač. – 6, 7 – 13)
Svätý Duch – Utešiteľ a Ochranca: 243, 388, 692, 729, 1433, 1848 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27)
Svätý Duch – Zástanca a Utešiteľ: 243, 388, 692, 729, 1433, 1848 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 49. zač. – 14, 28 – 31)
Svätý Duch, živá voda, Boží dar: 694, 733-736, 1215, 1999, 2652 (Jn 12. zač. – 4, 5 – 46)
Svätý Jozef: 437, 497, 532-534, 1014, 1846, 2177 (Lk 8. zač. – 2, 25 – 52; Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
Svätý Pavol: 442, 601, 639, 642, 642, 1508, 2632 – 2633, 2638 (Mt 67. zač. – 16, 13 – 19)
Svätý Peter: 153, 424, 440, 442, 552, 765, 880 – 881 (Mt 67. zač. – 16, 13 – 19)
Svedčiť a pracovať pre mier a spravodlivosť: 2437-2442 (Mk 25. zač. – 6, 30 – 44)
Sviatosť kňazstva v ekonómií spásy: 1539-1547 (Mk 56. zač.- 12, 28 – 37)
Sviatosti a kresťanská iniciácia: 1212 (Jn 63. zač. – 20, 1 – 10)
Syn sa vtelil aby splnil Otcovu vôľu: 462, 606-607, 2568, 2824 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)

T

Tajomstvo Pánovho Narodenia: 437, 525-526 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18)
Tajomstvo Trojice: 202, 232-260, 684, 732 (Jn 10. zač. – 3, 16 – 21)
Tajomstvo Zostúpeniapokračuje v dejinách: 1152, 1226, 1302, 1556 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1; Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
Talenty odovzdané sluhom Zlý a lenivý sluha: 105. . 25, 14 – 30 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)
Tí uvidia Boha v nebi „tvárou v tvár“: 314, 1023, 2519 (Lk 13. zač. – 4, 16 – 22; Lk 14. zač. – 4, 23 – 30)
Toto robte na moju pamiatku: 1341-1344 (Jn 22. zač. – 6, 40 – 47; Jn 23. zač. – 6, 48 – 55)
Trojica a modlitba: 2655, 2664-2672 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42; Jn 53. zač. – 16, 2 – 14; Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Mt 116. zač. – 28, 16 – 20; Jn 4. zač. – 1, 35 – 42)
Trojičné tajomstvo: 202, 232-260, 684, 732 (Jn 53. zač. – 16, 2 – 14; Mt 116. zač. – 28, 16 – 20)
Trpezlivosť: 227, 2613, 2665, 2772 (Mt 40. zač. – 11, 2 – 15; Mt 41. zač. – 11, 16 – 19)
Trvalo bdieme v očakávaní Pánovho návratu: 1036, 2612 (Mt 104. zač. – 25, 1 – 13)
Typologické čítanie Starého zákona odhaľuje Nový zákon: 128-130, 1094 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11)

U

Úcta k zdraviu: 2288-2291 (Mk 6. zač.- 1, 35 – 45)
Účasť na spoločenskom dianí: 1897-1917 (Mt 91. zač. – 22, 15 – 22)
Učeníci zdieľajú Kristovo právo uzdravovať: 1506-159 (Mk 23. zač. – 6, 7 – 13)
Udržanie si viery uprostred protivenstiev: 671-672 (Mk 18. zač. – 4, 35 – 41)
Ukrižovaný Kristus je Božou múdrosťou: 272 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13; Mt 11. zač. – 5, 14 – 20)
Úloha proroka: 64, 762, 2595 (Mk 4. zač. – 1, 23 – 28; Mk 3. zač. – 1, 16 – 22)
Ustanovenie Eucharistie: 1337-1344 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31)
Ustanovenie kňazstva pri poslednej večeri: 611, 1366 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31)
Útek do Egypta: 333, 530 (Mt 4. zač. – 2, 13 – 23)
Uzdravenie ako znak mesiášskej doby: 547-550 (Mk 5. zač. – 1, 29 – 34)
Uznanie toho že sme zhrešili: 827, 1431, 2677, 2839 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2)

V

V Cirkvi a jej liturgií: 249, 813, 950, 1077-1109, 2845 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42; Jn 53. zač. – 16, 2 – 14; Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Mt 116. zač. – 28, 16 – 20)
V chudobnom srdci bohato pôsobí Pánova bolesť: 2544-2547 (Lk 24. zač. – 6, 17 – 23; Lk 25. zač. – 6, 24 – 30)
V Káne sa prejavuje Kristus učeníkom ako mesiáš: 528 (Jn 6. zač. – 2, 1 – 11)
V modlitbách s Pannou Máriou: 726, 2617-2619, 2673-2679 (Jn 56. zač. – 17, 1 – 17; Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)
V Piesňach o Božom služobníkovi je odhalená predpoveď mesiáša: 713-716 (Mk 35. zač. – 8, 27 – 29; Mk 36. zač.- 8, 30 – 34)
V ťažkých časoch je potrebné pestovať dôveru v Krista: 671-672 (Mt 59. zač. – 14, 22 – 34; Mt 55. zač. – 13, 44 – 54)
Veľkonočné tajomstvo a liturgia: 654, 1067-1068, 1085, 1362 (Mk 65. zač. – 14, 43 – 14, 72; Mk 66. zač.- 15, 1 – 15; Mk 67. zač. – 15, 15 -21; Mk 68. zač. – 15, 21 – 42; Mk 69. zač. – 15, 43 – 47; Mt 108. zač. – 26, 6 – 56; Mt 109. zač. – 26, 57 – 75; Mt 110. zač. – 27, 1 – 2; Mt 111. zač. – 27, 3 – 26; Mt 112. zač. – 27, 27 – 32; Mt 113. zač. – 27, 33 – 61; Mt 114. zač. – 27, 62 – 66; Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42)
Verím v odpustenie hriechov: 926-984, 1441-1442 (Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
Veriť v Ježiša: 151, 1698, 2614, 2466 (Jn 47. zač. – 14, 1 – 10; Jn 48. zač. – 14, 11 – 27)
Veriť v prozreteľnosť, neznamená nič nerobiť: 2830 (Mt 18. zač. – 6, 22 – 30; Mt 19. zač. – 6, 31 – 34)
Vernosť ako plod ducha: 1832 (Mk 43. zač. – 10, 2 – 11; Mk 44. zač. – 10, 11 – 16)
Vernosť pokrstených: 2044, 2147, 2156, 2223, 2787 (Mk 43. zač. – 10, 2 – 11; Mk 44. zač. – 10, 11 – 16)
Vezmite a jedzte s neho všetci – Prijímanie: 1384-1390 (Jn 22. zač. – 6, 40 – 47; Jn 23. zač. – 6, 48 – 55)
Viera Boží dar a ľudská odpoveď: 1814-1816 (Mk 18. zač. – 4, 35 – 41)
Viera je Boží dar: 1814-1816 (Mk 48. zač. – 10, 46 – 52)
Viera môže byť vystavená skúške: 164 (Mt 59. zač. – 14, 22 – 34)
Viera princíp večného života: 103-104 (Lk 13. zač. – 4, 16 – 22; Lk 14. zač. – 4, 23 – 30)
Viera znamená podriadiť sa Bohu neprítomnosť Boha odpoveď na zlo: 142-143, 309 (Lk 12. zač. – 4, 1 – 15)
Vnútorné a trvalé obrátenie: 1427-1433 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
Všetci sme povolaní nasledovať Krista: 520, 618, 923, 1618, 1642, 2053 (Lk 15. zač. – 4, 31 – 36; Lk 17. zač. – 5, 2 – 11)
Vtelenému Kristovi sa klaňajú anjeli: 333 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 2. zač. – 1, 18;  1. zač. – 1, 1 – 17; Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17)
Vtelenie a obrazy Krista: 1159-1162, 2131, 2502 (Jn 2. zač. – 1, 18)
Vtelenie: 461-463, 470-478 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; -478 (Jn 2. zač. – 1, 18)
Vydávať svedectvo o pravde: 2471-2474 (Mt 37. zač. – 10, 23 – 31; Mt 38. zač. – 10, 32 – 36)
Vyhnanstvo Izraela ako predzvesť utrpenia: 710 (Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Jn 9. zač. – 3, 13 – 15)
Vykupiteľská smrť v pláne spásy: 599-609 (Mk 47. zač. – 10, 33 – 45)
Vysviacka diakonov: 1569-1571 (Jn 47. zač. – 14, 1 – 10; Jn 48. zač. – 14, 11 – 27)
Vytrvalosť vo viere: 162 (Mk 22. zač. – 6, 1 – 6)
Vyvolenie Dvanástich: 551, 765 (Mt 8. zač. – 4, 12 – 17; Mt 9. zač. – 4, 18 – 24)
Vyvolený národ a kráľovské kňazstvo: 782, 803, 1141, 1174, 1269, 1322 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 47. zač. – 14, 1 – 10)
Vzkriesenie tela: 989-990 (Jn 39. zač. – 11, 1 – 46; Mt 42. zač. – 11, 20 – 26; Mt 43. zač. – 11, 27 – 30)
Vznešené bohatstvo poznania Krista: 133, 428, 648, 989, 1006 (Jn 27. zač. – 7, 37 – 8, 2)
Vzťah cirkvi k židovskému národu: 839-840 (Mt 59. zač. – 14, 22 – 34)
Vzývanie Svätého Ducha: 1083, 2670-2672 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27)

Z

Zákaz pôsobenia zla blížnemu s výnimkou spravodlivej obrany: 2262-2267 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48)
Základ jednoty: kolégium biskupov a jeho hlava – Petrov nástupca: 880-887 (Mt 67. zač. – 16, 13 – 19; Mt 68. zač. – 16, 20 – 23)
Zámer Božieho zjavenia: 51-64 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
Zázrak rozmnoženia chlebov a rýb je predobraz Eucharistie: 1335 (Lk 17. zač. – 5, 2 – 11; Lk 18. zač. – 5, 12 – 16; Lk 19. zač. – 5, 17 – 26; Mt 57. zač. – 14, 1 – 13; Mt 58. zač. – 14, 14 – 21)
Zdieľanie darov v cirkevnom spoločenstve: 814-815, 949-959 (Lk 17. zač. – 5, 2 – 11; Lk 18. zač. – 5, 12 – 16; Lk 19. zač. – 5, 17 – 26)
Zlo a jeho skutky bránia životu zo spásy: 2851 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11)
Zmierenie sa po krste: 1425-1426 (Mk 7. zač. – 2, 1 – 12)
Zmierenie sa s Cirkvou: 1443-1445 (Mt 75. zač. – 18, 10 – 17; Mt 76. zač. – 18, 18 – 22)
Zmluva a sviatosti (hlavne krst): 1116, 1129, 1222 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
Zmluva s Noemom: 56-58, 71 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
Zmŕtvychvstalý Kristus a Peter: 553, 641, 881, 1429 (Jn 66. zač. – 21, 1 – 14; Jn 67. zač. – 21, 15 – 25)
Znamenia v Kristovi sviatostné znamenia: 1151-1152 (Mk 31. zač.- 7, 31 – 37)
Zostúpenie: 696, 726, 731-732, 737-741, 830, 1076, 1287, 2623 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1; Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
Zvestovanie: 484-494 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)
Žiarlivosť: 1852 (Mk 41. zač.- 9, 33 – 41; Mk 42. zač. – 9, 42 – 50)
Žiť a umierať v Kristovi: 1005-1014, 1470, 1681-1683 (Mk 10. zač. – 2, 23 – 3, 5; Mk 11. zač. – 3, 6 – 12; Jn 19. zač. – 6, 14 – 26; Jn 20. zač. – 6, 27 – 34; Jn 21. zač. – 6, 35 – 39)
Život v Kristovi spája všetkých veriacich v neho: 1474 (Mk 6. zač.- 1, 35 – 45)