Informácie o projekte

Homiletické direktórium nielen pre kazateľov


Vitajte na stránke online Homiletického direktória,
ktorá je vytvorená pre potreby biskupov, kňazov, diakonov a seminaristov na prehlbovanie Božieho slova v Homílií. Tento projekt je jedinečný v Katolíckej cirkvi vo svete, kedže ako prvý ponúka Homiletické direktórium pre východný obrad, ktoré sa práve vďaka tejto stránke ešte ďalej tvorí a upravuje na oficiálny dokument. Systém, v ktorom je robená stránka ponúka jedinečný nástroj na pastoráciu, tvorbu Homílií ako aj rozjímanie.
Poskytujeme tiež vyhľadávanie obsahu cez kompaktný vyhľadávač, ktorý poskytne inšpiráciu nielen kazateľovi. Už teraz môžete sledovať posun v našich aktivitách na sociálnych sieťach. Vaše pripomienky, postrehy, prípadné návrhy adresujte prosím na miskovicon@gmail.com. Tento projekt vznikol s podporou stránky kbs.sk. Nie všetky texty v prvej verzii stránky prešli jazykovou a obsahovou korektúrou.

Ďakujeme, že zdieľate náš obsah!


Na stiahnutie


Projekt Homiletického direktória bol výstupom dlhšieho výskumu a celý tento postup ako aj výstupy si môžete stiahnuť na týchto odkazoch:

Homília a Katechizmus Katolíckej cirkvi v západnom obrade – (.pdf, plagát A3) – Prvým krokom bolo priradenie čítaní zaužívaných v latinskom – rímskokatolíckom obrade, aby bolo možné čo najlepšie tieto state zachytiť do ďalšieho delenia pre východný obrad.

Homília a Katechizmus Katolíckej cirkvi vo východnom obrade – (.pdf, plagát A3) – Delenie, ktoré nájdete v tejto tabuľke Vám dáva rýchli prehľad všetkých pasáži evanjelia, podľa delenia vo východnom obrade. Delenie je prehľadne upravené a aplikovateľné do tvorby katechéz či homílií.

Aplikácia Homiletického direktória vo východnom obrade – (.pdf, kniha A5) – Publikácia, ktorá je dostupná aj na tomto webe v systéme. Ponúka čitateľovi, či už kazateľovi alebo laikovi pohľad na východný – byzantský obrad očami Katechizmu a katolíckej náuky. Pre tlač potrebnú obálku nájdete na tomto odkaze (.pdf, obálka A4+).
Bibliografický odkaz: MIŠKOVIČ, O.: Aplikácia Homiletického direktória vo východnom obrade. Ružomberok: Verbum, 2019, 240 s. ISBN 978-80-561-0695-8.

Aplikácia na zariadenie Android – (Android) Homiletické direktórium je možné čítať aj na Vašom zariadení, vydanie poskytuje funkcie tejto stránky a aj na ňu odkazuje.

Tieto dokumenty podliehajú autorským právam zostavovateľa. Dielo nie je možné reprodukovať bez súhlasu zostavovateľa. Akékoľvek nekomerčné šírenie diela je povolené.


Zoznam používaných skratiek na stránke


KKC – Katechizmus Katolíckej cirkvi
DV – Druhý vatikánsky koncil, dogmatická konštitúcia o Božom zjavení Dei verbum
EG – pápež František, apoštolská exhortácia Evangelii gaudium
HD
Kongregácia pre Boží kult a disciplína sviatostí, Homiletické direktória
OLM – Ordo lectionum missae (Všeobecné smernice k lekcionáru)
SC – Druhý vatikánsky koncil, konštitúcia o posvätnej liturgii Sacrosanctum concilium
VD – pápež Benedikt XVI., apoštolská exhortácia Verbum Domini
VSRM – Všeobecné smernice Rímskeho misála
PO – Druhý vatikánsky koncil, Presbyterorum ordinis
EN – Pavol VI., apoštolská exhortácia Evangelii nuntiandi
RS – Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, inštrukcia Redemptionis sacramentum


Napísali o Homiletickom direktóriuPoďakovanie


Na záver tejto informačnej stránky, sa chcem poďakovať:
Bohu, že nám stále je Pokladom dobra, Darcom života a inšpirácie;
KBS za poskytnutie webpriestoru a taktiež odbornú pomoc;
Bratislavskej eparchií, za jej publikovanie životopisov východných svätcov;
Webstránke www.zivotopisysvatych.sk, za jej publikovanie životopisov svätcov;
Katolíckej univerzite v Ružomberku, za jej materinskú starostlivosť o študentov;
profesorom a spolužiakom z teologickej fakulty, za ich priateľstvo a pochopenie;
rodine, že chápali moju zaneprázdnenosť pri tvorbe projektu;
a všetkým,
 čo ma pri tvorbe tohto diela podporovali alebo zverejnili odkaz na svojom webe.

PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič, LL.M. autor web aplikácie online Homiletického direktória