Časopis Kuriér KU: Unikátny projekt Homiletického direktória vďaka študentovi KU

Časopis Kuriér KU: Unikátny projekt Homiletického direktória vďaka študentovi KU
29. apríla 2019 andreas

Homiletické direktórium bolo vytvorené pre potreby biskupov, kňazov, diakonov a seminaristov na prehlbovanie Božieho slova v Homílií. Nezavádza nové smernice, ale systematicky zhŕňa súčasne platné normy v tejto oblasti. Študent Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ondrej Miškovič, vytvoril projekt, ktorý kňazom i katechétom pomôže lepšie katolícku náuku cirkvi aplikovať do evanjelia. Viac informácií ako i celej myšlienke tohto projektu nájdete v tomto rozhovore s naším študentom.

Mohli by ste napísať vašu biografiu?

Narodil som sa v podtatranskom meste Spišská Belá, ktoré preslávil Jozef Maximilián Petzval, vynálezca a autor výroku: „Podmanil som si svetlo, mám ho v hrsti, lebo na svete je ešte príliš tma.“ Celý môj život bol poznačený hľadaním a skúmaním svetla a tmy v duchovnom zmysle. Od piateho ročníka základnej školy som miništroval v rímskokatolíckom a neskôr aj gréckokatolíckom chráme. Stále som fungoval v prostredí kresťanského východu i západu. Strednú školu, Hotelovú akadémiu Otta Brucknera, so zameraním na cestovný ruch som absolvoval v Kežmarku. Počas strednej školy som sa venoval školským novinám, fotografovaniu, natáčaniu a celkovo viac informatike ako hotelierstvu. Na prekvapenie spolužiakov ako i profesorov som sa rozhodol ísť študovať katolícku teológiu do Prešova a taktiež formovať sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. P. P. Gojdiča. Po treťom ročníku som absolvoval pastoračný ročník v časopise Slovo, stál som pri vzniku aplikácie časoslov, vytváral nejednú webstránku či grafiku a mnoho iného. Počas štvrtého ročníka som prijal postrižénie, čo je nižšie kňazské svätenie a taktiež som cítil, že to čo žijem ma nerobí šťastným a onedlho sa môj duchovný i osobný život začal rúcať a prešiel do hlbokej tmy čo vyústilo až do odchodu zo seminára v piatom ročníku. Tento čas bol prechodom a pre mňa osobným zistením, že som musel stratiť priateľov, aby som mohol nájsť rodinu. Zmenil som aj fakultu a prestúpil som na Katolícku univerzitu v Ružomberku na jej pracovisko Teologickej fakulty v Košiciach, kde za výraznej pomoci a rád prodekana Andreja Krivdu som vytvoril projekt online Homiletického direktória. Nikdy som neštudoval informatiku aj keď mi to málo kto verí a poslanie pomáhať a evanjelizovať práve online beriem ako svoju misiu.

Čo Vás motivovalo k voľbe témy diplomovej práce a následne k jej publikácii?

Myšlienka „kázať trochu inak“ sa vo mne zrodila počas dlhých rokov miništrovania. Človek prirodzene posudzuje a vyberá si to, čo ho najviac osloví. Svoje cvičné kázne ako i katechézy som sa počas formácie snažil robiť čo najpútavejšie a venoval som sa sledovaniu TED konferencií (skratka Technológia Edukácia Dizajn), ktoré ma naučili veľa o tom, ako čo najviac zaujať. Pred voľbou diplomovej práce vyšlo Homiletické direktórium a hneď keď som to prelistoval, vedel som, že sa to dá aplikovať aj na východný obrad a dá sa to spriehľadniť. Ďalšou mojou takou až záľubou je vytváranie čo najprehľadnejších skrípt, preto som si povedal, že ak myšlienku svojej diplomovej práce nezhrniem na jednu A4, tak to nikoho neosloví. Potom mi napadlo dať diplomovej práci názov „Aplikácia Homiletického direktória vo východnom obrade“ školiteľ vtedy ešte v Prešove, mi názov práce zmenil, ja som stým však nebol spokojný aj keď by som písal o tom istom. Potom som prestúpil do Košíc na TF KU, kde už školiteľ súhlasil s mojím pôvodným názvom ako i obsahom. Bral som to ako veľmi dobrý posun, aj keď som vtedy nemal v práci napísanú ani čiarku a systém aplikácie len v hlave aj to ešte vtedy neoverený.

Mohli by ste podrobnejšie predstaviť genézu tohto diela a jeho cieľového užívateľa?

Prvým iniciátorom publikovania celej mojej myšlienky bol prodekan TF KU, Andrej Krivda. Neskôr som oslovil KBS so zastrešením, následne dal dokopy publikáciu, ktorá sa vydala v univerzitnom vydavateľstve VERBUM a všetko to som umiestnil na webstránku, keďže som za to, aby sa šírili myšlienky hodné šírenia zadarmo a všetkým.

Publikácia Aplikácia Homiletického direktória vo východnom obrade je rozdelená do troch častí. Prvá časť sa venuje analýze dokumentu a základných výziev v ňom. Druhá časť porovnáva západné vydanie s východným, ktoré je predostreté v publikácií a je o úlohe ohlasovania v priebehu liturgického roka. Tretia časť bola najťažšia na prípravu a v nej nájdeme syntézu lekcií západných – rímskokatolíckych čítaní podľa Homiletického direktória prispôsobené systému čítaní vo východnom – byzantskom obrade Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prvý dodatok publikácie tvorí, podobne ako prvý dodatok v Homiletickom direktóriu, rozdelenie paragrafov Katechizmu Katolíckej cirkvi do jednotlivých čítaní. Dodatok je doplnený aj odvolávkami na biblický text, takže je použiteľný nielen na homílie ale aj katechézy a to v oboch obradoch. Druhý dodatok je zbierkou dokumentov vydaných o homílií po Druhom vatikánskom koncile v roku 1965.

V publikácií som čerpal, okrem iných autorov, najmä zo štyroch publikácií, ktoré sa stali aj predmetom skúmania pre celkovú aplikáciu paragrafov katechizmu do homílie, týmito dokumentami boli: Katechizmus Katolíckej cirkvi (Trnava, 1999); východný evanjeliár Sväté evanjelium (Michalovce, 2001); katolícky preklad Svätého Písma (Trnava, 2013); a Homiletické direktórium (Rím, 2014). Publikácia je zároveň aj mojou diplomovou prácou, tak pri obhajobe práce okrem diplomovky môžem povedať aj to, na čo som prišiel a aké sú odozvy od recenzentov publikácie. Každý jeden krok som bral ako veľký zázrak a aj to, že som „len študentom“ a mohol som pomôcť ďalším chcem dať ako motiváciu iným, aby so svojimi nápadmi, skriptami, kompendiami či vylepšeniami sa neváhali podeliť. Homiletické direktórium bolo vytvorené pre potreby biskupov, kňazov, diakonov a seminaristov na prehlbovanie Božieho slova v Homílií. Nezavádza nové smernice, ale systematicky zhŕňa súčasne platné normy v tejto oblasti. Cieľový používateľ je asi každý, kto kedy siahol po Svätom Písme, katechizme, časoslove, breviári či Homiletickom direktóriu, čiže každý kto chce v evanjeliu nájsť cirkevnú náuku a prežívať liturgické obdobie v spoločenstve s celou Katolíckou cirkvou – východným i západným obradom.

Ako ste sa dopracovali k myšlienke spracovať Homiletické direktórium aj v digitálnej podobe?

Po pohovore s prodekanom FT KU, Andrejom Krivdom, som rozmýšľal kam projekt zavesiť, aby to bolo čo najviac používané a ako sa dostať ku právam slovenskému prekladu Homiletického direktória. Napadlo mi napísať na najvyššie miesto na Slovensku čo som poznal a to KBS. Behom dvoch dní som mal telefonát z KBS a taktiež prístup ku slovenskému prekladu ako i vytvorený webpriestor www.hd.kbs.sk, avšak celé prostredie stránky ako i jej funkcie som už vytváral sám. Neskôr prišiel nápad mojej sestry, to dať aj na facebook a instagram, aby som tam mal aspoň nejakých návštevníkov a ja som do toho vytvoril automatický systém aktualít, kedy stránka každodenne sleduje stránky a to najsledovanejšie uverejní vo svojich registroch. Potom som sa musel naučiť programovať aj pre Android a vytvoril som aplikáciu, ktorá už je aj na GooglePlay pod názvom Homiletické direktórium. Momentálne vyvíjam Homiletické direktórium pre iOS a zdokonaľujem web. Dnes sa veľmi nenosí, že niekto takýto projekt chce spraviť z vlastnej iniciatívy a možno aj náklady s ním spojené. Po čase som vnímal celú námahu ako aj čas strávený pri učení sa nových vecí ako moju osobnú duchovnú obnovu, kedy v najťažších chvíľach prišlo riešenie možno že až zázrakom. Neskôr som opravil aj web www.knazi.sk kde som umiestnil odkazy na Homiletické direktória (západné aj východné) a taktiež odkazy umiestnil na weby Prešovskej archieparchie a niektoré weby, ktoré som predtým robil. Po polroku fungovania webu www.hd.kbs.sk som na ňom mal viac ako 10 000 unikátnych zobrazení. Všetky dokumenty ako i aktuality z celej mojej činnosti som umiestnil na web a stále dopĺňam veci, keď sa ma niekto opýta, čo som to vydal za knihu alebo čo som to zdieľal na sociálnej sieti a položí doposiaľ nezodpovedanú otázku. Pre tých čo nemajú čas si všetko pozerať som vytvoril video, ktoré nájdu na YouTube.

Akú odozvu ste dostali na vašu činnosť?

Akonáhle mi prišiel domov balík s výtlačkami knihy Aplikácia Homiletického direktória vo východnom obrade, tak som sa rozhodol, že všetky výtlačky porozdávam a dám do knižníc, ktoré poznám alebo som ich sám navštevoval. Tým, ktorým sa už neušla tlačená forma som poslal aspoň e-mail ako aj elektronickú podobu knihy, ktorá je aj teraz dostupná na webe. Zameral som sa pre mňa na najznámejších homiletikov a profesorov katolíckej teológie. Bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák mi v liste po mojom odoslaní publikácie napísal: „Venovať sa službe Slova patrí k základnému poslaniu Cirkvi. Verím, že aj toto vaše dielo prispeje mnohým kňazom, ale aj všetkým, ktorí majú blízky vzťah k ohlasovaniu Božieho Slova, k prehlbovaniu lásky k tejto službe Cirkvi.“ Marko Durlák, gréckokatolícky kňaz Prešovskej archieparchie sa vyjadril takto: „Verím, že čas a námaha, ktorú si do toho vložil, bude odmenená nielen dobrým pocitom, že si urobil niečo užitočné, ale hlavne širokým využitím tvojej práce od každého, kto po tejto príručke siahne.“ Pre mňa najznámejší slovenský homiletik Anton Fabián sa vyjadril: „Ďakujem veľmi pekne výborne ste to urobili je to prínos pre evanjelizáciu skrze homíliu“ Publikáciu dostali aj mnohí z našej teologickej fakulty, taktiež som o projekte neskôr informoval dekana FT KE ako i rektora KU RK, ktorým som sa snažil hlavne poďakovať za možnosť toto dielo vydať. Projekt je na sociálnych sieťach a taktiež celý online, priebežne prichádzajú aj iné hodnotenia. Teším sa z každej pochvaly, no nebojím sa ani prijať kritiku a musím sa opakovať, nebyť Katolíckej univerzity, nič by asi nebolo.

Aké sú vaše plány do budúcna, najmä v oblasti vašej tvorby?

Počas štúdia teológie ako i duchovnej formácie, som prišiel na to, že nie je potrebné plánovať niektoré veci, lebo jednoducho prídu samé alebo budeme do nich pozvaní. Moje osobné plány sa týkajú hlavne ukončenia magisterského štúdia a potom pokračovanie malým doktorátom. Tvorbu webstránok, aplikácií ako i ostatnú pomoc IT pre cirkev robím ako svoju misiu a tým chcem inšpirovať aj iných – nech svoje talenty nezahadzujú a neváhajú sa podeliť hoc aj so šialenými a možno až drzými nápadmi, ktoré na konci môžu priniesť veľký osoh. Veď predsa každý z nás je pozvaný priniesť trošku svojho svetla do temnoty dní.

Za rozhovor ďakuje Martin Pinkoš

 

Dostupné na stiahnutie: Univerzitný časopis KUriér 02-2019 s článkom o projekte Homiletického direktória