RUSNÁK PETER, bratislavský eparcha: Venovať sa službe Slova patrí k základnému poslaniu Cirkvi

RUSNÁK PETER, bratislavský eparcha: Venovať sa službe Slova patrí k základnému poslaniu Cirkvi
4. februára 2019 andreas

Vytlačená publikácia bola odoslaná viacerým na recenziu, ako prvá prišla práve recenzia od Mons. Petra Rusnáka, bratislavského eparchu. V tomto článku uvádzame text doručeného listu:

Vážený pán Miškovič,

úprimne sa Vám chcem poďakovať za výtlačok publikácie Homiletické direktórium. Venovať sa službe Slova patrí k základnému poslaniu Cirkvi. Verím, že aj toto vaše dielo prispeje mnohým kňazom, ale aj všetkým, ktorí majú blízky vzťah k ohlasovaniu Božieho Slova, k prehlbovaniu lásky k tejto službe Cirkvi.

Želám Vám hojnosť Božích milostí do Vášho života.

S úctou vladyka Peter Rusnák.

Touto cestou vladykovi ďakujem, za jeho čas venovaný tomuto projektu a verím, že toto dielo splní svoj účel.

autor: Ondrej Miškovič, autor projektu www.hd.kbs.sk