MIŠKOVIČ ONDREJ, autor projektu: Unikátny projekt Homiletického direktória na Slovensku

MIŠKOVIČ ONDREJ, autor projektu: Unikátny projekt Homiletického direktória na Slovensku
18. novembra 2018 andreas

Homiletické direktórium bolo vytvorené pre potreby biskupov, kňazov, diakonov a seminaristov na prehlbovanie Božieho slova v Homílií. Nezavádza nové smernice, ale systematicky zhŕňa súčasne platné normy v tejto oblasti.

Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci so študentom teológie Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ondrejom Miškovičom, predstavila tento projekt zastrešovaný webstránkou www.hd.kbs.sk. Unikátom tohto projektu je hneď niekoľko vecí, ktoré ho robia impulzom pre hlbšie spoznávanie Katechizmu Katolíckej cirkvi a jeho aplikácie do homílií. Medzi najvýznamnejšie posuny tohto projektu patrí:

Webstránka – Poskytuje prehľad Homiletickým direktóriom a taktiež v mobilnom zariadení sa prispôsobí požiadavkám zariadenia. Stránka poskytuje okamžité notifikácie na rôzne projekty od TV LUX, TK KBS, časopisu Slovo, ako aj každý deň publikuje citát zo Svätého Písma. Toto všetko je umiestňované automaticky na sociálne siete a z projektu robí stále živý systém, ktorý bude stále inšpiratívny a aktuálny aj bez niekoľkomesačného zásahu administrátora.

Aplikácia Homiletického direktória pre východný – byzantský obrad – Verzia určená gréckokatolíckym kňazom na našom území a taktiež práca Ondreja Miškoviča, ktorý sa snažil aplikovať celé Homiletické direktórium na východný obrad. Delenie evanjeliových začál (častí čítaní), ktoré sa nachádza v prílohe tohto dokumentu je jedinečným obohatením aj pre západný obrad, kde jednoducho môžete aplikovať paragrafy KKC na biblický text. Táto verzia si nenárokuje byť oficiálnou, no zastrešuje túto chýbajúcu časť. Publikácií tohto dokumentu predchádzal dlhý výskum a porovnávanie obradov. Stránka ako aj obsah sa automaticky farebne mení v závislosti od obsahu, verzia západného obradu je bordová a východného modrá.

Aplikácia pre Android – Poslednou časťou, ktorá tento projekt zviditeľňuje je práve vytvorenie tejto aplikácie, ktorá ponúka kazateľovi možnosť nahliadnuť do celého dokumentu Homiletického direktória a taktiež poskytuje základ na ďalšie pripravované aplikácie stránky, akou bude zozbieranie oficiálnych modlitieb Katolíckej cirkvi na Slovensku. Toto sa plánuje budúci rok zastrešiť naším projektom a budú v nej umiestnené len modlitby, ktoré kedy dostali cirkevné schválenie a taktiež rozdelené do oboch obradov a rozličných kategórií.

Pod týmto článkom nájdete odkazy na štúdie a aplikácie, ktoré predchádzali publikovaniu tohto projektu ako aj iné užitočné linky. Autor aplikácie, webu ako aj východnej verzie, Ondrej Miškovič, Vás týmto prosí o recenzie tohto projektu a o modlitbu, aby sa stal tento projekt pomocou pre kazateľov. Svoje recenzie adresujte prosím na adresu miskovicon@gmail.com.

Poďakovanie patrí hlavne Bohu, ktorí inšpiruje. KBS za možnosť tento projekt publikovať ako aj všetkým jej návštevníkom, ktorých doposiaľ na stránke bolo nad 5 000. Ďakujeme, že sledujete náš obsah!


Webstránka: www.hd.kbs.sk

Verzia webstránky pre východný obrad: www.hd.kbs.sk/grkat

Facebook: www.facebook.com/homiletickedirektorium/

Twitter: www.twitter.com/homiletickedir1

Homília a Katechizmus Katolíckej cirkvi v západnom obrade – (.pdf, plagát A3) – Prvým krokom bolo priradenie čítaní zaužívaných v latinskom – rímskokatolíckom obrade, aby bolo možné čo najlepšie tieto state zachytiť do ďalšieho delenia pre východný obrad: www.hd.kbs.sk/zapad.pdf

Homília a Katechizmus Katolíckej cirkvi vo východnom obrade – (.pdf, plagát A3) – Delenie, ktoré nájdete v tejto tabuľke Vám dáva rýchli prehľad všetkých pasáži evanjelia, podľa delenia vo východnom obrade. Delenie je prehľadne upravené a aplikovateľné do tvorby katechéz či homílií: www.hd.kbs.sk/vychod.pdf

Aplikácia na zariadenie Android – (Android) Homiletické direktórium je možné čítať aj na Vašom zariadení, vydanie poskytuje funkcie tejto stránky a aj na ňu odkazuje:

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_miskovicon.HomiletickeDirektorium