Napísali o nás

 • Napísali o nás

  MIŠKOVIČ ONDREJ, autor projektu: Doplnenie aplikácie Homiletického direktória o vecný register tém

  Do aplikácie Homiletického direktória bol pridaný vecný register tém, ktorý bol na návrh oponenta diplomovej práce vytvorený pre ďalšie skúmanie v tejto oblasti. Ponúkame Vám v tomto článku plný register tém, ktorý vychádza z podprojektu – Aplikácie Homiletického direktória pre východný obrad. Tento register je dostupný aj na tomto odkaze a v aplikácií pre zariadenia Android.


  Vecný register tém
  Aplikácie Homiletického direktória
  vo východnom obrade


  A

  Abrahám – vzor viery: 144-146, 2572 (Mt 30. zač. – 9, 9 – 13)
  Abrahám a Sára – vzory vo viere : 144-146, 165, 489, 2572, 2676 (Lk 7. zač. – 2, 23 – 24; Lk 8. zač. – 2, 25 – 52)
  Abrahámova poslušnosť : 59, 145-146, 2570-2572 (Mk 38. zač. – 9, 2 – 9; Mk 39. zač. – 9, 10 – 16; Mt 70. zač. – 17, 1 – 9)
  Absolútna vernosť a dôvera v Kristovi: 1061-1065 (Jn 24. zač. – 6, 56 – 71)
  Adam, dedičný hriech; Kristus – nový Adam: 359, 402-411, 615 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48; Mt 16. zač. – 6, 1 – 13; Mt 37. zač. – 10, 23 – 31; Mt 38. zač. – 10, 32 – 36)
  Ako i my odpúšťame naším vinníkom: 2842-2845 (Mt 75. zač. – 18, 10 – 17; Mt 76. zač. – 18, 18 – 22)
  Ako som ja miloval vás: 459, 1823, 2074, 2196, 2822, 2842 (Jn 45. zač. – 13, 12 – 31; Jn 46. zač. – 13, 32 – 38)
  Almužna : 1434, 1438, 1753, 1969, 2447 (Mk 57. zač. – 12, 38 – 44)
  Apoštoli – Svedkovia Zmŕtvychvstania : 631-644 (Lk 15. zač. – 4, 31 – 36; Lk 17. zač. – 5, 2 – 11; Jn 66. zač. – 21, 1 – 14; Jn 67. zač. – 21, 15 – 25)
  Apoštolské poslanie Cirkvi: 849-865 (Mt 34. zač. – 9, 36 – 10, 8)
  Apoštolské svedectvo o Zostúpení: 599, 597,674, 715 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1; Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)

  B

  Bázeň z Božej prítomnosti oproti domýšľavosti: 2144, 2732 (Lk 15. zač. – 4, 31 – 36; Lk 17. zač. – 5, 2 – 11)
  Boh dáva ľuďom milosť aby mohli uzrieť Mesiáša: 35 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2)
  Boh chce dať všetkým ľuďom večný život: 55 (Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Jn 9. zač. – 3, 13 – 15)
  Boh inšpiroval autorov Písma aj čitateľov: 106, 108, 515 (Lk 1. zač.- 1, 1 – 4; Lk 2. zač. – 1, 5 – 23)
  Boh je iniciatívny, Nádej v Duchu: 604, 733, 1820, 1825, 1992, 2658 (Jn 12. zač. – 4, 5 – 46)
  Boh je Láska: 214, 218-221, 231, 257, 733, 2331, 2577 (Jn 51. zač. – 15, 9 – 16; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1; Mt 76. zač. – 18, 18 – 22; Mt 77. zač. – 18, 23 – 19, 2)
  Boh milosrdenstva: 210-211 (Lk 25. zač. – 6, 24 – 30; Lk 26. zač.- 6, 31 – 36)
  Boh nám daruje múdrosť: 158, 283, 1303, 1831, 2500 (Jn 1. zač. – 1, 1 – 17)
  Boh nikoho nepredurčuje na peklo: 1037 (Mt 55. zač. – 13, 44 – 54)
  Boh povedal všetko vo svojom slove: 65, 102 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18)
  Boh povoláva Mojžiša vypočuje modlitby veriacich: 210, 2575-2577 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11)
  Boh prejavuje svoju slávu aby odhalil svoju vôľu: 2059 (Mk 38. zač. – 9, 2 – 9; Mk 39. zač. – 9, 10 – 16; Mt 76. zač. – 18, 18 – 22; Mt 77. zač. – 18, 23 – 19, 2)
  Boh prináša spásu skrze krst: 1257, 1811 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
  Boh pripojuje človeka k dielu svojej milosti: 2006-2011 (Mt 49. zač. – 12, 46 – 13, 3; Mt 50. zač. – 13, 4 – 9; Mt 51. zač. – 13, 10 – 23)
  Boh utvára kňazský ľud skrze Abraháma a Exodus: 59-63 (Lk 12. zač. – 4, 1 – 15)
  Bohozjavenie: 528, 724 (Mt 3. zač. – 2, 1 – 12)
  Boží ľud – Soľ zeme a svetlo sveta: 782 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13; Mt 11. zač. – 5, 14 – 20)
  Boží sľub Abrahámovi sa napĺňa v Kristovi: 706 (Mt 70. zač. – 17, 1 – 9)
  Božia dobrota a pohoršenie zla: 309-314 (Mt 52. zač. – 13, 24 – 30; Mt 53. zač. – 13, 31 – 36)
  Božia láska k Izraeli: 218-219 (Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18)
  Božia príprava Nepoškvrnené počatie: 411, 489-493, 722, 2001, 2853 (Lk 3. zač. – 1, 24 – 38)
  Božia prozreteľnosť a jej úloha v dejinách: 302-314 (Mt 18. zač. – 6, 22 – 30; Mt 19. zač. – 6, 31 – 34)
  Božie kráľovstvo bolo najprv hlásané Izraelu, no teraz je všetkým: 543-544 (Mt 62. zač. – 15, 21 – 28)
  Božie kráľovstvo povoláva židov aj pohanov: 541-543 (Mt 8. zač. – 4, 12 – 17; Mt 9. zač. – 4, 18 – 24)
  Božie kráľovstvo: 543-550 (Mt 52. zač. – 13, 24 – 30; Mt 53. zač. – 13, 31 – 36)
  Božie milosrdenstvo: 270-271 (Mk 31. zač.- 7, 31 – 37; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37)
  Božie milosrdenstvo a súcit: 210-211, 604 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35)
  Buď vôľa Tvoja: 2822-2827 (Mt 23. zač. – 7, 21- 23; Mt 24. zač. 7, 24 – 8, 4; Mt 87. zač. – 21, 33 – 42)
  Byť činnými pri očakávaní Pána: 1048-1050 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)

  C

  Cesta dokonalosti pochádza z cesty s krížom: 2015 (Mt 68. zač. – 16, 20 – 23; Mt 69. zač. – 16, 24 – 28)
  Cirkev – Kňazský, prorocký a kráľovský úrad: 783-786 (Mt 34. zač. – 9, 36 – 10, 8)
  Cirkev – Kristova Snúbenica: 796 – (Mk 9. zač. – 2, 18 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71; Jn 6. zač. – 2, 1 – 11)
  Cirkev – Kristovo telo: 787-795 (Lk 1. zač.- 1, 1 – 4; Lk 2. zač. – 1, 5 – 23)
  Cirkev – Spoločenstvo svätých: 61, 946-962, 1090, 1137-1139, 1370 (Mt 5. zač. – 3, 1 – 12)
  Cirkev – Spoločenstvo v duchu: 767, 775, 798, 796, 813, 1097, 1108-1109 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1; Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
  Cirkev – sviatosť jednoty ľudského rodu: 60, 442, 674, 755, 767, 774-776, 781, 831 (Mt 3. zač. – 2, 1 – 12)
  Cirkev – Tajomstvo spojenia s Bohom: 772-773, 796 – (Mk 9. zač. – 2, 18 – 22)
  Cirkev je Božou vinicou: 755 (Mt 87. zač. – 21, 33 – 42; Mt 89. zač. – 21, 43 – 46)
  Cirkev je katolícka: 831, 849 (Mt 62. zač. – 15, 21 – 28)
  Cirkev je spoločenstva v Kristovi s Kristom: 787-790, 795, 1044-1047 (Jn 57. zač. – 17, 18 – 26)
  Cirkev je tvorená židmi i pohanmi: 60, 442, 543, 674, 724, 755, 775, 781 (Jn 38. zač. – 10, 27 – 42)
  Cirkev má povolanie hlásať a svedčiť: 737-741 (Mk 23. zač. – 6, 7 – 13)
  Cirkev sa rodí z otvoreného Kristovho boku: 766, 1225 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37)
  Cirkev, pripravovaná starozákonným ľudom: 551,761-766 (Mt 34. zač. – 9, 36 – 10, 8)
  Cirkev, spoločenstvo svätých: 61, 946 – 962, 1090, 1137 – 1339, 1370 (Mt 10. zač. – 4, 25 -5, 13)
  Človek v raji: 374-379 (Mk 13. zač. – 3, 20 – 27; Mk 14. zač. – 3, 28 – 35)

  D

  Dary a plody Svätého Ducha: 1830-1832 (Mt 87. zač. – 21, 33 – 42; Mt 90. zač. – 21, 43 – 46)
  Dejiny zmlúv, Božia láska v Izraeli: 56-64, 121-122, 218-219 (Mt 59. zač. – 14, 22 – 34)
  Deň Pána: 345-349, 582, 2168-2173 (Mk 10. zač. – 2, 23 – 3, 5; Mk 11. zač. – 3, 6 – 12)
  Desať prikázaní interpretovaných skrze dvojitú lásku: 2052-2074 (Mt 92. zač. – 22, 34 – 46)
  Desatoro v cirkevnej tradícií: 2064-2068 (Mt 11. zač. – 5, 14 – 20; Mt 12. zač. – 5, 20 – 26; Mt 13. zač. – 5, 27 – 32)
  Desatoro zhrnuté do prikázania láska: 2055 (Mt 75. zač. – 18, 10 – 17; Mt 76. zač. – 18, 18 – 22)
  Detinská dôvera v modlitbu: 2734-2737 (Mk 48. zač. – 10, 46 – 52)
  Dobré skutky preukazujú vieru: 2044-2046 (Mk 35. zač. – 8, 27 – 29; Mk 36. zač.- 8, 30 – 34)
  Dodržanie zákona pripravuje na konverziu: 1963-1964 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11)
  Dokonalosť nebeského Otca, nás vyzýva k dokonalosti: 2012-2016 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48)
  Dôstojnosť tela: 364, 1004 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42)
  Dôstojnosť ženy: 2331, 2334 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)
  Duch oslavuje Syna; Syn oslavuje Otca: 690, 729 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35)

  E

  Ekumenický dialóg: 821, 1126, 1636 (Mk 41. zač.- 9, 33 – 41; Mk 42. zač. – 9, 42 – 50)
  Eliáš a obrátenie: 2581-2584 (Mk 57. zač. – 12, 38 – 44)
  Eucharistia – náš každodenný chlieb: 2828-2837 (Jn 23. zač. – 6, 48 – 55; ; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71)
  Eucharistia – zástava budúcej slávy: 1402-1405 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31; Jn 23. zač. – 6, 48 – 55; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71)
  Eucharistia a spoločenstvo veriacich: 805, 950, 2181-2182, 2637, 2845 (Jn 23. zač. – 6, 48 – 55; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71)
  Eucharistia a vzkriesenie: 1402-1405, 1524 (Jn 39. zač. – 11, 1 – 46)
  Eucharistia a spoločenstvo veriacich: 805, 950, 2181-2182, 2637, 2845 (Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42)
  Eucharistia ako duchovný chlieb: 1212, 1275, 1436, 2837 (Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Jn 23. zač. – 6, 48 – 55; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71)
  Eucharistia ako obeť: 610, 1362-1372, 1382, 1436 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31)
  Eucharistia ako vďakyvzdanie: 1359-1361 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31)
  Eucharistia predpovedá mesiášovu hostinu: 1402-1405, 2837 (Mt 91. zač. – 22, 1 – 14)
  Eucharistia: 1322-1323 (Jn 63. zač. – 20, 1 – 10)
  Eucharistická znamenia chleba a vína: 1333-1336 (Jn 19. zač. – 6, 14 – 26; Jn 20. zač. – 6, 27 – 34)
  Eucharistická znamenia chleba a vína: 1333-1336 (Jn 21. zač. – 6, 35 – 39)
  Evanjelizácia svedectvom života: 905 (Mt 37. zač. – 10, 23 – 31; Mt 38. zač. – 10, 32 – 36)

  H

  História zmlúv: 56-64, 220, 715, 762, 1965 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35)
  Hlásanie Božieho kráľovstva: 543-546 (Mk 20. zač. – 5, 21 – 24)
  Hodnota rozjímania: 2707 (Mt 49. zač. – 12, 46 – 13, 3; Mt 50. zač. – 13, 4 – 9; Mt 51. zač. – 13, 10 – 23)
  Hriech závisti: 2538-2540 (Mk 40. zač. – 9, 17 – 32; Mk 41. zač.- 9, 33 – 41)

  CH

  Charakteristika viery: 153-159 (Mk 38. zač. – 9, 2 – 9; Mk 39. zač. – 9, 10 – 16)
  Charakteristiky očakávaného Mesiáša: 713-714 (Jn 1. zač. – 1, 1 – 17)
  Charakteristiky očakávaného Mesiáša: 713-714 (Jn 2. zač. – 1, 18)
  Charizmy v službe Cirkvi: 799-801, 951, 2003 (Jn 6. zač. – 2, 1 – 11)
  Chlieb náš každodenný daj nám dnes: 2828-2837 (Mt 57. zač. – 14, 1 – 13; Mt 58. zač. – 14, 14 – 21)
  Chrám je predobrazom Krista; On je Chrám: 593, 583-586 (Jn 7. zač. – 2, 12 – 25)
  Chudoba srdca: 2544-2547 (Mk 57. zač. – 12, 38 – 44)
  Chudobní a pokorní prinášajú nádej v mesiášovi: 64, 716 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13)

  J

  Ján pripravuje cestu Mesiášovi: 523-524, 535 (Lk 9. zač. – 3, 1 – 18)
  Jedine viera môže poskytnúť tajomnú cestu v Prozreteľnosti: 272-274 (Mt 59. zač. – 14, 22 – 34)
  Jednota Cirkvi: 813-822 (Mt 8. zač. – 4, 12 – 17; Mt 9. zač. – 4, 18 – 24)
  Ježiš – Baránok Boží za naše hriechy: 604-609 (Jn 3. zač. – 1, 29 – 34; 29)
  Ježiš – Pravý Boh a pravý človek: 423, 464-469 (Mk 18. zač. – 4, 35 – 41)
  Ježiš – Vzor svätosti pre všetkých: 459, 520-521 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13)
  Ježiš a Zákon: 459, 577-582 (Jn 7. zač. – 2, 12 – 25; Mt 11. zač. – 5, 14 – 20; Mt 12. zač. – 5, 20 – 26; Mt 13. zač. – 5, 27 – 32)
  Ježíš dodržuje Zákon a zdokonaľuje ho: 527, 577-582 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
  Ježiš je Dávidov syn: 439, 496, 559, 2616 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)
  Ježíš je Davidovým synom: 439, 496, 559, 2616 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18; Jn 34. zač. – 9, 1 – 38; Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8)
  Ježíš Kristus – pravý Boh a pravý človek: 464-469 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
  Ježiš odhalený Jozefovi ako Spasiteľ: 1846 (Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
  Ježiš pozýva hriešnikov ale volá k obráteniu: 543-546 (Mt 90. zač. – 22, 1 – 14)
  Ježiš prejavuje Otcovo milosrdenstvo: 430, 545, 589, 1846-1847 (Jn 27. zač. – 7, 37 – 8, 2)
  Ježíš sa modlí za nás: 2614, 2741 (Jn 56. zač. – 17, 1 – 17)
  Ježiš Spasiteľ: 430-435 (Lk 9. zač. – 3, 1 – 18)
  Ježiš sprevádza svoje slová zázrakmi: 547-550 (Mk 4. zač. – 1, 23 – 28; Mk 3. zač. – 1, 16 – 22)
  Ježíš stotožňuje svoj súcit, so súcitom Boha: 588-589 (Mt 80. zač. – 20, 1 – 16)
  Ježiš trpel a zomrel za našu spásu: 440, 571-572, 601 (Mk 35. zač. – 8, 27 – 29; Mk 36. zač.- 8, 30 – 34)
  Ježiš ukazuje mesiášske znamenia: 547-550 (Mk 48. zač. – 10, 46 – 52)
  Ježiš volá hriešnikov a odpúšťa im: 545, 589 (Mt 30. zač. – 9, 9 – 13)
  Ježiš za nás prosí: 2614, 2741 (Jn 56. zač. – 17, 1 – 17; Jn 57. zač. – 17, 18 – 26)
  Ježiš zjavuje Svätého Ducha: 727-729 (Jn 12. zač. – 4, 5 – 46)
  Ježišov vstup do Jeruzalema: 557-560 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2; Mk 63. zač. – 14, 3 – 14, 9; Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Mk 65. zač. – 14, 43 – 14, 72; Mk 66. zač.- 15, 1 – 15; Mk 67. zač. – 15, 15 -21; Mk 68. zač. – 15, 21 – 42; Mk 69. zač. – 15, 43 – 47; Mt 108. zač. – 26, 6 – 56; Mt 109. zač. – 26, 57 – 75; Mt 110. zač. – 27, 1 – 2; Mt 111. zač. – 27, 3 – 26; Mt 112. zač. – 27, 27 – 32; Mt 113. zač. – 27, 33 – 61; Mt 114. zač. – 27, 62 – 66)
  Ježišova moc nad zlými duchmi: 447, 438, 550 (Mk 4. zač. – 1, 23 – 28; Mk 3. zač. – 1, 16 – 22)
  Ježišova modlitba nás posväcuje v Eucharistií: 611, 2812, 2821 (Jn 56. zač. – 17, 1 – 17; Jn 57. zač. – 17, 18 – 26)
  Ježišova modlitba pred vzkriesením Lazára: 2603-2604 (Jn 39. zač. – 11, 1 – 46)
  Ježišova modlitba pri poslednej večeri: 2746-2751 (Jn 56. zač. – 17, 1 – 17; Jn 47. zač. – 14, 1 – 10; Jn 48. zač. – 14, 11 – 27)
  Ježišova modlitba: 612, 2606, 2741 (Jn 58. zač. – 18, 1 – 27; Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5; Jn 60. zač. – 19, 6 – 24; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37; Jn 62. zač. – 19, 38 – 42)
  Ježišovo Božské synovstvo sa ukazuje v zmŕtvychvstaní: 445, 648, 695 (Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
  Ježišovo pokúšanie: 394, 538-540, 2119 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48; Mt 16. zač. – 6, 1 – 13; Lk 12. zač. – 4, 1 – 15; Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)

  K

  Každodenný kríž v našich životoch: 2427 (Mt 68. zač. – 16, 20 – 23; Mt 69. zač. – 16, 24 – 28)
  Kľúče od kráľovstva: 551-553 (Mt 67. zač. – 16, 13 – 19; Mt 68. zač. – 16, 20 – 23)
  Kňazi ako pastieri: 874, 1120, 1465, 1536, 1548-1551, 1564, 2179, 2686 (Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8; Jn 36. zač. – 10, 9 – 16; Jn 36. zač. – 10, 9 – 16; Jn 37. zač. – 10, 17 – 26; Jn 38. zač. – 10, 27 – 42)
  Kňazský úrad je službou: 1547, 1551 (Mk 40. zač. – 9, 17 – 32; Mk 41. zač.- 9, 33 – 41)
  Kňazstvo je služba ľudská krehkosť zodpovedných: 876, 1550-1551 (Mt 93. zač. – 23, 1 – 12)
  Konvertovanie – viera a krst: 14, 189, 1064, 1226, 1236, 1253-1255, 1427-1429 (Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8; Jn 36. zač. – 10, 9 – 16)
  Kresťania sú povolaní byť svetlom sveta: 782, 1243, 2105 (Jn 34. zač. – 9, 1 – 38; Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8)
  Kresťanská rodina ako domáca cirkev: 1655-1658, 2204-2206 (Lk 7. zač. – 2, 23 – 24; Lk 8. zač. – 2, 25 – 52; Mt 4. zač. – 2, 13 – 23)
  Kresťanská viera sa rozvíja hlásaním blahoslavenstiev: 1820 (Lk 24. zač. – 6, 17 – 23; Lk 25. zač. – 6, 24 – 30)
  Kristov duch podporuje poslanie kresťana: 852 (Mt 37. zač. – 10, 23 – 31; Mt 38. zač. – 10, 32 – 36)
  Kristov príchod – nádej pre Izrael: 674 (Mt 62. zač. – 15, 21 – 28)
  Kristova láska k blížnemu: 430, 478, 545, 589, 1365, 1439, 1825, 1846 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37)
  Kristova láska pohne naše srdce: 1432, 2100 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37)
  Kristova moc odhalená na kríži: 272, 550, 853 (Jn 7. zač. – 2, 12 – 25)
  Kristova modlitba pri Tajomnej večeri: 2746-2751 (Jn 45. zač. – 13, 12 – 31; Jn 46. zač. – 13, 32 – 38; Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 49. zač. – 14, 28 – 31; Jn 50. zač. – 15, 1 – 8; Jn 51. zač. – 15, 9 – 16; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1; Jn 56. zač. – 17, 1 – 17; Jn 57. zač. – 17, 18 – 26)
  Kristova poslušnosť a naša poslušnosť: 2825 (Jn 58. zač. – 18, 1 – 27; Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5; Jn 60. zač. – 19, 6 – 24; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37; Jn 62. zač. – 19, 38 – 42)
  Kristova reálna prítomnosť v Eucharistii: 1373-1381 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31)
  Kristova smrť je jediná a definitívna obeta Eucharistia: 613-614, 1365-1367 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2)
  Kristova túžba dať svoj život za našu spásu: 542, 607 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35)
  Kristove zjavenia: 448, 641-646 (Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
  Kristovo a naše zmŕtvychvstanie: 638-655, 989, 1001-1002 (Jn 63. zač. – 20, 1 – 10)
  Kristovo kráľovstvo získané cez smrť a vzkriesenie: 2816 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2; Mk 63. zač. – 14, 3 – 14, 9; Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Mk 65. zač. – 14, 43 – 14, 72; Mk 66. zač.- 15, 1 – 15; Mk 67. zač. – 15, 15 -21; Mk 68. zač. – 15, 21 – 42; Mk 69. zač. – 15, 43 – 47; Mt 108. zač. – 26, 6 – 56; Mt 109. zač. – 26, 57 – 75; Mt 110. zač. – 27, 1 – 2; Mt 111. zač. – 27, 3 – 26; Mt 112. zač. – 27, 27 – 32; Mt 113. zač. – 27, 33 – 61; Mt 114. zač. – 27, 62 – 66)
  Kristovo panovanie: 446-461 (Mt 87. zač. – 21, 33 – 42)
  Kristovo poníženie je pre nás vzorom k nasledovaniu: 520 (Mk 47. zač. – 10, 33 – 45)
  Kristovo Srdce je hodné uctievania: 2669 (Jn 61. zač. – 19, 25 – 37; Jn 42. zač. – 12, 18 – 35)
  Kristovo utrpenie: 602-618 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2; Mk 63. zač. – 14, 3 – 14, 9; Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Mk 65. zač. – 14, 43 – 14, 72; Mk 66. zač.- 15, 1 – 15; Mk 67. zač. – 15, 15 -21; Mk 68. zač. – 15, 21 – 42; Mk 69. zač. – 15, 43 – 47; Mt 108. zač. – 26, 6 – 56; Mt 109. zač. – 26, 57 – 75; Mt 110. zač. – 27, 1 – 2; Mt 111. zač. – 27, 3 – 26; Mt 112. zač. – 27, 27 – 32; Mt 113. zač. – 27, 33 – 61; Mt 114. zač. – 27, 62 – 66; Jn 58. zač. – 18, 1 – 27; Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5; Jn 60. zač. – 19, 6 – 24; Jn 60. zač. – 19, 6 – 24; Jn 62. zač. – 19, 38 – 42)
  Kristus – Božia múdrosť: 272, 295, 299, 474, 721, 1831 (Jn 1. zač. – 1, 1 – 17)
  Kristus – jediné Slovo Písma: 101-104 (Mk 45. zač. – 10, 17 – 23; Mk 46. zač.- 10, 24 – 32)
  Kristus – Najvyšší Veľkňaz: 467, 540, 1137 (Mk 47. zač. – 10, 33 – 45)
  Kristus – náš pokoj: 2302-2306 (Mk 25. zač. – 6, 30 – 44)
  Kristus – naše „amen“: 1065 (Mk 7. zač. – 2, 1 – 12)
  Kristus – nový Adam: 359, 504 (Lk 25. zač. – 6, 24 – 30; Lk 26. zač.- 6, 31 – 36)
  Kristus – Pán a Kráľ: 440, 446-451, 668-672, 783, 786, 908, 2105, 2628 (Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5; Mt 106. zač. – 25, 31 – 46)
  Kristus – Pastier a brána do ovčinca: 754, 764, 2665 (Jn 36. zač. – 10, 9 – 16; Jn 37. zač. – 10, 17 – 26; Jn 38. zač. – 10, 27 – 42; Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8; Jn 36. zač. – 10, 9 – 16)
  Kristus – poslušný Boží služobník: 539, 565, 600-605, 713 (Mk 40. zač. – 9, 17 – 32; Mk 41. zač.- 9, 33 – 41)
  Kristus – príklad znášania všetkého trpezlivo: 618, 2447 (Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8; Jn 36. zač. – 10, 9 – 16)
  Kristus – svetlo národov: 280, 529, 748, 1165, 2466, 2715 (Jn 34. zač. – 9, 1 – 38; Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8; Mt 3. zač. – 2, 1 – 12)
  Kristus – uhoľný kameň: 756 (Jn 36. zač. – 10, 9 – 16; Jn 37. zač. – 10, 17 – 26)
  Kristus – Uzdravovateľ duše i tela: 1421, 1441-1442 (Mk 7. zač. – 2, 1 – 12)
  Kristus – zdroj kresťanského povolania: 873-874 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42)
  Kristus a Zákon: 577-582 (Jn 28. zač. – 8, 3 – 11; Jn 29. zač. – 8, 12 – 20)
  Kristus ako Najvyšší veľkňaz: 467, 540, 1137 (Jn 58. zač. – 18, 1 – 27; Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5; Jn 60. zač. – 19, 6 – 24; Jn 61. zač. – 19, 25 – 37; Jn 62. zač. – 19, 38 – 42)
  Kristus dal svoj život za nás: 519-521 (Mk 57. zač. – 12, 38 – 44)
  Kristus Exorcista: 517, 550 (Mk 13. zač. – 3, 20 – 27; Mk 14. zač. – 3, 28 – 35)
  Kristus je Pán večného života: 679 (Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Jn 9. zač. – 3, 13 – 15)
  Kristus je pre nás všetkých: 603, 1373, 2634, 2852 (Mk 38. zač. – 9, 2 – 9; Mk 39. zač. – 9, 10 – 16)
  Kristus je vinič a my sme ratolesti: 755, 736, 755, 787, 1108, 1988, 2074 (Jn 50. zač. – 15, 1 – 8)
  Kristus krstí zosnulých: 548-549, 646, 994 (Mk 20. zač. – 5, 21 – 24; Mk 21. zač.- 5, 24 – 43)
  Kristus Lekár: 1503-1505 (Mk 31. zač.- 7, 31 – 37)
  Kristus nám otvára cestu do neba: 661, 1025-1026, 2795 (Jn 47. zač. – 14, 1 – 10; Jn 48. zač. – 14, 11 – 27)
  Kristus nás oslobodzuje od zla: 1505 (Lk 12. zač. – 4, 1 – 15)
  Kristus odpúšťa hriechy: 987, 1441, 1741 (Mk 7. zač. – 2, 1 – 12)
  Kristus Pán a Kráľ: 440, 446 – 451, 668 – 672, 783, 786, 908, 2105, 2628 (Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42)
  Kristus premenil smrť: 1009-1014 (Mk 20. zač. – 5, 21 – 24; Mk 21. zač.- 5, 24 – 43)
  Kristus Prorok: 436 (Mk 22. zač. – 6, 1 – 6; Lk 13. zač. – 4, 16 – 22; Lk 14. zač. – 4, 23 – 30)
  Kristus Spasiteľ: 389, 457-458, 846, 1019, 1507 (Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Jn 9. zač. – 3, 13 – 15)
  Kristus Sudca: 678-679, 1001, 1038-1041 (Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5; Mt 106. zač. – 25, 31 – 46)
  Kristus učí v podobenstvách: 546 (Mt 49. zač. – 12, 46 – 13, 3; Mt 50. zač. – 13, 4 – 9; Mt 51. zač. – 13, 10 – 23)
  Kristus Uzdravovateľ: 1502-1505 (Mk 5. zač. – 1, 29 – 34)
  Kristus volá svojich učeníkov aby vzali svoj kríž a šli za ním: 618 (Mt 68. zač. – 16, 20 – 23; Mt 69. zač. – 16, 24 – 28)
  Kríž je cestou pre vstup Kristovej slávy: 555, 1460, 2100 (Mt 68. zač. – 16, 20 – 23; Mt 69. zač. – 16, 24 – 28)
  Krst – Znovuzrodenie z vody a z Ducha: 1214-1216, 1226-1228 (Jn 12. zač. – 4, 5 – 46)
  Krst je osvietením: 1216 (Jn 34. zač. – 9, 1 – 38; Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8)
  Krst, obeť sama o sebe pre Krista: 537, 628, 790, 1213, 1226-1228, 1694 (Mt 39. zač. – 10, 37 – 11, 1)
  Krst: 1214-1222, 1226-1228, 1234-1245, 1254 (Jn 63. zač. – 20, 1 – 10)
  Krstom sa stávame chrámom Svätého Ducha: 1265 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48)

  L

  Láska: 1822-1829 (Lk 13. zač. – 4, 16 – 22; Lk 14. zač. – 4, 23 – 30; Jn 50. zač. – 15, 1 – 8)
  Láska k Bohu a k blížnemu zachováva prikázania: 1789, 1822-1829, 2067, 2069 (Jn 51. zač. – 15, 9 – 16; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1)
  Láska k chudobným: 1723, 2536, 2444-2447 (Mk 45. zač. – 10, 17 – 23; Mk 46. zač.- 10, 24 – 32)
  Láska k blížnemu je nezlučiteľná s nenávisťou k nepriateľom: 1933, 2303 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48)
  Len Svätý Duch môže prispôsobiť naše myslenie tomu Kristovmu: 2842 (Mt 87. zač. – 21, 33 – 42)
  Ľudská solidarita: 1939-1942 (Mk 6. zač.- 1, 35 – 45)

  M

  Manželská vernosť: 1602-1617, 1643-1651, 2331-2336 (Mk 43. zač. – 10, 2 – 11; Mk 44. zač. – 10, 11 – 16)
  Manželstvo v Pánovi: 1612-1617, 2360-2365 (Jn 24. zač. – 6, 56 – 71; Jn 6. zač. – 2, 1 – 11)
  Manželstvo v poriadku stvorenia: 1603-1605 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)
  Mária bola vyvolená ešte pred stvorením sveta: 492 (Mk 23. zač. – 6, 7 – 13)
  Mária eschatologická ikona cirkvi: 773, 829, 967, 972 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)
  Mária je Božia Matka: 495, 2677 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
  Mária nová Eva je vzatá do neba: 441, 966 – 971, 974, 975, 2853 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)
  Mária, Matkou Božou pôsobením Svätého Ducha: 437, 456, 484-486, 721-726 (Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
  Máriin príhovor v Káne: 2618 (Jn 6. zač. – 2, 1 – 11)
  Máriino panenské materstvo: 496-507, 495 (Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
  Meno Ježíš: 430-435, 2666-2668, 2812 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
  Mesiášske znamenia ktoré potvrdzujú Kristovo Božstvo: 549, 640, 646 (Jn 39. zač. – 11, 1 – 46)
  Milosrdný a súcitný Boh: 210-211 (Mt 80. zač. – 20, 1 – 16)
  Milosť nás ospravedlňuje prostredníctvom krstu a viery: 1987 (Mt 39. zač. – 10, 37 – 11, 1)
  Moc sa zdokonaľuje v slabosti: 268, 273, 1508 (Mk 22. zač. – 6, 1 – 6)
  Modlitba a odpustenie blížnemu: 2842-2845 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48)
  Modlitba s vierou je v nasmerovaní srdca na Boha: 2611 (Mt 23. zač. – 7, 21- 23; Mt 24. zač. 7, 24 – 8, 4)
  Modlitba veriacich, prosba za príchod Ježiša Krista: 2632 (Mt 18. zač. – 6, 22 – 30; Mt 19. zač. – 6, 31 – 34)
  Modloslužba mení hodnoty; Viera v prozreteľnosť než vo veštenie: 2113-2115 (Mt 18. zač. – 6, 22 – 30; Mt 19. zač. – 6, 31 – 34)
  Mravné konanie a kresťanské svedectvo: 2044 (Mt 93. zač. – 23, 1 – 12)
  Mravné konanie ako odpoveď na iniciatívu Božej lásky: 2061-2063 (Mt 92. zač. – 22, 34 – 46)
  Mravný život a misijne svedectvo: 2044-2046 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13; Mt 11. zač. – 5, 14 – 20)
  Myropomazanie (birmovanie): 1286-1289 (Jn 63. zač. – 20, 1 – 10)

  N

  Nádej v Zmŕtvychvstanie: 655, 989-991, 1002-1003 (Lk 24. zač. – 6, 17 – 23; Lk 25. zač. – 6, 24 – 30)
  Nádej v nové nebesia a novú zem: 1042-1050 (Mk 20. zač. – 5, 21 – 24; Mk 21. zač.- 5, 24 – 43)
  Nanebovstúpenie: 659-672, 697, 792, 965, 2795, 643, 645, 659, 643, 888, 977, 1223, 161, 183, 1253, 1256, 1257, 434, 1673, 670, 1507, 699, 659, 659, 2, 156, 670. (Mk 71. zač. – 16, 9 – 20; Mt 116. zač. – 28, 16 – 20)
  Náš podiel na Kristovom prorockom úrade: 904-907 (Lk 13. zač. – 4, 16 – 22; Lk 14. zač. – 4, 23 – 30)
  Naša skúsenosť so vzkriesením: 1002-1004 (Jn 39. zač. – 11, 1 – 46)
  Naša účasť na Kristovej obeti: 618 (Mk 35. zač. – 8, 27 – 29; Mk 36. zač.- 8, 30 – 34)
  Naša zásluha o dobré skutky pochádza z Božej milosti: 2006-2011 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)
  Naše prijatie za Božie deti: 1, 52, 270, 294, 422, 654, 1709, 2009 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
  Naše znovuzrodenie v Kristovej smrti: 654-655, 1988 (Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
  Navštívenie: 148, 495, 717, 2676 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)
  Nebeská liturgia: 1090, 1137-1139, 1326 (Jn 66. zač. – 21, 1 – 14; Jn 67. zač. – 21, 15 – 25)
  Nebeský Jeruzalem: 865, 869, 1045, 1090, 1198, 2016 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 49. zač. – 14, 28 – 31)
  Nebezpečenstvo nezriadenej túžby po bohatstve: 2445-2446, 2536, 2544-2446 (Mk 41. zač.- 9, 33 – 41; Mk 42. zač. – 9, 42 – 50)
  Nedeľná Eucharistia: 2177-2178, 1342 (Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
  Neuveď nás do pokušenia: 2846-2949 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15; Lk 12. zač. – 4, 1 – 15; Mt 15. zač. – 5, 42 – 48; Mt 16. zač. – 6, 1 – 13)
  Noemova archa je predobrazom Cirkvi a krstu: 845, 1094, 1219 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
  Nové nebesia a nová zem: 1042-1050 (Lk 9. zač. – 3, 1 – 18; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31; Jn 46. zač. – 13, 32 – 38)
  Nový zákon evanjeliá: 1965-1974 (Lk 1. zač.- 1, 1 – 4; Lk 2. zač. – 1, 5 – 23)
  Nový zákon kompletizuje Starý: 1967-1968 (Jn 7. zač. – 2, 12 – 25)
  Nový zákon nás oslobodzuje od obmedzení Starého zákona: 580, 1972 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
  Nový Zákon zdokonaľuje Starý zákon: 1965-1974 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 49. zač. – 14, 28 – 31)

  O

  Občianske povinnosti: 2238-2244 (Mt 92. zač. – 22, 15 – 22)
  Obeta je milá Bohu: 2099-2100 (Mt 30. zač. – 9, 9 – 13)
  Obrana mieru: 2302-2306 (Mk 40. zač. – 9, 17 – 32; Mk 41. zač.- 9, 33 – 41)
  Obrátenie a spoločnosť: 1886-1889, 151, 422, 538, 333, 541, 1423, 1427, 2612 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
  Obrátenie pokrstených: 1427-29 (Mt 5. zač. – 3, 1 – 12)
  Očakávame že mu bude všetko podriadené: 671-672 (Mt 104. zač. – 25, 1 – 13)
  Očakávanie mesiáša a Ducha v Starom zákone: 714 (Lk 1. zač.- 1, 1 – 4; Lk 2. zač. – 1, 5 – 23)
  Oddelenie dobra od zla pri poslednom súde: 1038-1041 (Mt 55. zač. – 13, 44 – 54)
  Odpusť nám naše viny: 2838-2845 (Mt 76. zač. – 18, 18 – 22; Mt 77. zač. – 18, 23 – 19, 2)
  Odpustenie nepriateľom: 1825, 1935, 1968, 2303, 2647, 2842-2845 (Lk 25. zač. – 6, 24 – 30)
  Odpustenie nepriateľom: 1825, 1935, 1968, 2303, 2647, 2842-2845 (Lk 26. zač.- 6, 31 – 36)
  Odvážne svedectvá viery prekonávajú strach: 1808, 1816 (Mt 37. zač. – 10, 23 – 31; Mt 38. zač. – 10, 32 – 36)
  Opovážlivý súd: 2475-2479 (Jn 27. zač. – 7, 37 – 8, 2)
  Ospravedlnenie: 1987-1995 (Mt 23. zač. – 7, 21- 23; Mt 24. zač. 7, 24 – 8, 4)
  Otcova vôľa sa naplňuje v Kristovi: 462, 516, 2568, 2824 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42)
  Otec je zjavovaný synom: 238-242 (Mt 42. zač. – 11, 20 – 26; Mt 43. zač. – 11, 27 – 30)
  Otec oslavuje Krista: 312, 434, 648, 664 (Jn 56. zač. – 17, 1 – 17)

  P

  Pád: 385-409 (Mk 13. zač. – 3, 20 – 27; Mk 14. zač. – 3, 28 – 35; Mt 15. zač. – 5, 42 – 48; Mt 16. zač. – 6, 1 – 13)
  Panenstvo pre Božie kráľovstvo: 922, 1618-1620 (Mk 4. zač. – 1, 23 – 28; Mk 3. zač. – 1, 16 – 22)
  Pápež a biskupi pastieri: 553, 857, 861, 881, 896, 1558, 1561, 1568, 1574 (Jn 36. zač. – 10, 9 – 16; Jn 37. zač. – 10, 17 – 26; Jn 38. zač. – 10, 27 – 42; Jn 35. zač. – 9, 39 – 10, 8; Jn 36. zač. – 10, 9 – 16)
  Pascha – Pánov deň: 647, 1167-1170, 1243, 1287 (Jn 63. zač. – 20, 1 – 10)
  Paschálné tajomstvo a liturgia: 654, 1067-1068, 1085, 1362 (Mk 63. zač. – 14, 3 – 14, 9; Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2)
  Písma ako zdroj modlitby: 2653-2654 (Mk 45. zač. – 10, 17 – 23; Mk 46. zač.- 10, 24 – 32; Mk 45. zač. – 10, 17 – 23; Mk 46. zač.- 10, 24 – 32)
  Plevy a semeno v každom z nás aj v Cirkvi: 825, 827 (Mt 52. zač. – 13, 24 – 30; Mt 53. zač. – 13, 31 – 36)
  Plody svätého prijímania: 1391-1401 (Mt 57. zač. – 14, 1 – 13; Mt 58. zač. – 14, 14 – 21)
  Pohoršenie: 1336 (Jn 23. zač. – 6, 48 – 55; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71; Mt 102. zač. – 24, 36 – 41)
  Pokorná bedlivosť srdca: 2729-2733 (Mt 103. zač. – 24, 42 – 51)
  Pokrstení sú povolaní byť svetlom sveta: 1243 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13; Mt 11. zač. – 5, 14 – 20)
  Pomáhať deťom v objavovaní ich povolania: 1656, 2226 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42)
  Poslanie Jána Krstiteľa: 523, 717-720 (Lk 9. zač. – 3, 1 – 18; Mt 5. zač. – 3, 1 – 12)
  Poslanie Syna a Svätého Ducha: 689-690 (Jn 3. zač. – 1, 29 – 34; 29)
  Posledný nápor zla a Kristov príchod: 668-677, 769 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2; Mt 102. zač. – 24, 36 – 41; Mt 103. zač. – 24, 42 – 51)
  Posledný sú ukáže naše zásluhy: 1038-1041 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)
  Posledný súd a nádej v nové nebesia a novú zem: 1038-1050 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2)
  Poslušnosť viery: 143-149, 494, 2087 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80; Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
  Postupné zjavovanie vzkriesenia: 992-996 (Jn 39. zač. – 11, 1 – 46)
  Posväcujúca prítomnosť Zmŕtvychvstalého Krista v liturgií: 1084-1089 (Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
  Potreba kázania: 875, 1122 (Mk 5. zač. – 1, 29 – 34)
  Povinnosť detí a ich rodičov: 2214-2220 (Lk 8. zač. – 2, 25 – 52)
  Povinnosť sociálnej spravodlivosti: 1928-1930, 2425-2426 (Mt 87. zač. – 21, 33 – 42)
  Povinnosti členov rodiny: 2214-2233 (Lk 7. zač. – 2, 23 – 24; Lk 8. zač. – 2, 25 – 52; Mt 4. zač. – 2, 13 – 23; Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
  Povolanie k misiám: 1122, 1533 (Mk 23. zač. – 6, 7 – 13)
  Povolanie k svätosti: 1716-1724 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13; Mt 70. zač. – 17, 1 – 9)
  Povýšenie Krista v sláve je naším víťazstvom: 662, 2853 (Jn 42. zač. – 12, 18 – 35)
  Poznávanie Kristových tajomstiev, naše spoločenstvo na jeho tajomstvách: 514-521 (Mt 43. zač. – 11, 27 – 30)
  Pozornosť voči skutkom milosrdenstva, láska k chudobným: 2443-2449 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13; Mt 11. zač. – 5, 14 – 20)
  Pôvod a šírka Cirkevného poslania: 849-856 (Mk 23. zač. – 6, 7 – 13)
  Pre poznanie situácie človeka, nemôžeme zabúdať na dedičný hriech: 407 (Mt 55. zač. – 13, 44 – 54)
  Prečo sa Slovo stalo telom: 456-460, 566 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18)
  Predstavenie v Chráme: 529, 583, 695 (Lk 7. zač. – 2, 23 – 24; Lk 8. zač. – 2, 25 – 52)
  Prejavenie Ježiša ako mesiáša: 439, 547-550, 1751 (Mt 40. zač. – 11, 2 – 15; Mt 41. zač. – 11, 16 – 19)
  Premenenie: 554-556, 568 (Mk 38. zač. – 9, 2 – 9; Mk 39. zač. – 9, 10 – 16; Mt 70. zač. – 17, 1 – 9)
  Priateľstvo s Kristom: 2347, 2709 (Jn 51. zač. – 15, 9 – 16; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1)
  Príď kráľovstvo Tvoje: 2816 – 2821 (Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Jn 59. zač. – 18, 28 – 19, 5)
  Príď Pane Ježišu: 451, 671, 1130, 1403, 2817 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2; Mt 102. zač. – 24, 36 – 41; Mt 103. zač. – 24, 42 – 51)
  Príď tvoje kráľovstvo: 2816-2821 (Mt 106. zač. – 25, 31 – 46)
  Príhovor svätých: 956, 2683 (Mt 5. zač. – 3, 1 – 12; Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13)
  Prijať Božie Kráľovstvo, Prijať Božie Slovo: 543-546 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42)
  Prijímanie: 1384-1401, 2837 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31)
  Prikázania vyzývajú k odpovedi lásky: 2083 (Mk 56. zač.- 12, 28 – 37)
  Prinášanie plodov: 736, 1108-1109, 1129, 1521, 1724, 1852, 2074, 2516, 2345, 2731 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11)
  Prológ Jánovho evanjelia: 151, 241, 291, 423, 445, 456-463, 504-505, 526, 1216, 2466, 2787 (Jn 1. zač. – 1, 1 – 17)
  Proroci a obrátenie v srdci: 2581-2584 (Mk 22. zač. – 6, 1 – 6)
  Proroci a očakávanie Mesiáša: 522, 711-716, 722 (Lk 9. zač. – 3, 1 – 18; Mt 5. zač. – 3, 1 – 12)
  Proroci sú služobníci Kristus je Syn: 443 (Mt 87. zač. – 21, 33 – 42; Mt 90. zač. – 21, 43 – 46)
  Prosebná modlitba hovorí z hĺbky Svätého Ducha: 2630 (Mt 52. zač. – 13, 24 – 30; Mt 53. zač. – 13, 31 – 36)
  Protoevanjelium: 410-412 (Mk 13. zač. – 3, 20 – 27; Mk 14. zač. – 3, 28 – 35)
  Prvé prikázanie: 2052, 2093-2094 (Mk 56. zač.- 12, 28 – 37)
  Prvým povolaním kresťana je nasledovať Krista: 2232-2233 (Mt 39. zač. – 10, 37 – 11, 1)

  R

  Radosť: 30, 163, 301, 736, 1829, 1832, 2015, 2362 (Lk 9. zač. – 3, 1 – 18; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18; Mt 40. zač. – 11, 2 – 15; Mt 41. zač. – 11, 16 – 19)
  Rodina – obraz Trojice: 2205 (Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Mt 116. zač. – 28, 16 – 20; Jn 4. zač. – 1, 35 – 42; Jn 53. zač. – 16, 2 – 14)
  Rozhodnúť sa podľa svedomia v súlade so slobodnou vôľou: 1777-1785 (Mt 55. zač. – 13, 44 – 54)
  Rozvod: 2331-2336 (Mk 43. zač. – 10, 2 – 11; Mk 44. zač. – 10, 11 – 16)
  Rôznorodosť talentov: 1936-1937 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)

  S

  Schopnosť poznávať Boží hlas a odpovedať naň: 1703-1709 (Mt 49. zač. – 12, 46 – 13, 3; Mt 50. zač. – 13, 4 – 9; Mt 51. zač. – 13, 10 – 23)
  Sila prosby konanej s úprimnou vierou: 2610 (Mt 62. zač. – 15, 21 – 28)
  Silnejúca potreba obrátenia: 1425-1429 (Mt 52. zač. – 13, 24 – 30; Mt 53. zač. – 13, 31 – 36)
  Skrze Kristažijeme v spoločenstve s Otcom: 521 (Jn 57. zač. – 17, 18 – 26)
  Skrze Svätého Ducha môžeme nazývať Boha „Abba – Otec“: 683, 689, 1695, 2766, 2777-2778 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19)
  Slúžiť znamená „kraľovať“ v Kristovi: 786 (Mk 40. zač. – 9, 17 – 32; Mk 41. zač.- 9, 33 – 41)
  Sme adoptovanými deťmi: 1, 104, 239, 1692, 1709, 2009, 2736 (Jn 36. zač. – 10, 9 – 16; Jn 37. zač. – 10, 17 – 26)
  Spoločenstvo duchovných statkov: 949-953, 1329, 1342, 2624, 2790 (Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
  Spoločenstvo s mučeníkmi: 957, 1138, 1173, 2473-2474 (Jn 38. zač. – 10, 27 – 42)
  Spoločenstvo v Cirkvi: 772-773, 953 (Lk 13. zač. – 4, 16 – 22; Lk 14. zač. – 4, 23 – 30)
  Spravodlivý budú stále žiť so Zmŕtvychvstalým Kristom: 988-991 (Mt 104. zač. – 25, 1 – 13)
  Spravodlivý človek sa vyznačuje tým že je poctivý voči blížnemu: 1807 (Mt 87. zač. – 21, 28 – 32)
  Starý zákon a evanjelium: 1961-1974 (Jn 28. zač. – 8, 3 – 11; Jn 29. zač. – 8, 12 – 20)
  Starý zákon: 1961-1964 (Mt 11. zač. – 5, 14 – 20; Mt 12. zač. – 5, 20 – 26; Mt 13. zač. – 5, 27 – 32)
  Stvorenie – súčasť nového vesmíru: 1046-1047 (Mt 49. zač. – 12, 46 – 13, 3; Mt 50. zač. – 13, 4 – 9; Mt 51. zač. – 13, 10 – 23)
  Súkromný súd: 1021-1022 (Mk 57. zač. – 12, 38 – 44)
  Svätá Eucharistia: 790, 1003, 1322-1419 (Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42; Jn 23. zač. – 6, 48 – 55; Jn 24. zač. – 6, 56 – 71)
  Svätá rodina: 531-534 (Lk 7. zač. – 2, 23 – 24; Lk 8. zač. – 2, 25 – 52; Mt 4. zač. – 2, 13 – 23)
  Svätci a príklady svätosti: 828, 867, 1173, 2030, 2683-2684 (Mt 5. zač. – 3, 1 – 12; Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13)
  Svätí sú chrámom Svätého Ducha: 2684 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48)
  Svätý Duch – Boží prísľub a pečať: 693, 698, 706, 1107, 1296 (Mk 23. zač. – 6, 7 – 13)
  Svätý Duch – Utešiteľ a Ochranca: 243, 388, 692, 729, 1433, 1848 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27)
  Svätý Duch – Zástanca a Utešiteľ: 243, 388, 692, 729, 1433, 1848 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 49. zač. – 14, 28 – 31)
  Svätý Duch, živá voda, Boží dar: 694, 733-736, 1215, 1999, 2652 (Jn 12. zač. – 4, 5 – 46)
  Svätý Jozef: 437, 497, 532-534, 1014, 1846, 2177 (Lk 8. zač. – 2, 25 – 52; Mt 2. zač. – 1, 18 – 25)
  Svätý Pavol: 442, 601, 639, 642, 642, 1508, 2632 – 2633, 2638 (Mt 67. zač. – 16, 13 – 19)
  Svätý Peter: 153, 424, 440, 442, 552, 765, 880 – 881 (Mt 67. zač. – 16, 13 – 19)
  Svedčiť a pracovať pre mier a spravodlivosť: 2437-2442 (Mk 25. zač. – 6, 30 – 44)
  Sviatosť kňazstva v ekonómií spásy: 1539-1547 (Mk 56. zač.- 12, 28 – 37)
  Sviatosti a kresťanská iniciácia: 1212 (Jn 63. zač. – 20, 1 – 10)
  Syn sa vtelil aby splnil Otcovu vôľu: 462, 606-607, 2568, 2824 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)

  T

  Tajomstvo Pánovho Narodenia: 437, 525-526 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; Jn 2. zač. – 1, 18)
  Tajomstvo Trojice: 202, 232-260, 684, 732 (Jn 10. zač. – 3, 16 – 21)
  Tajomstvo Zostúpeniapokračuje v dejinách: 1152, 1226, 1302, 1556 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1; Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
  Talenty odovzdané sluhom Zlý a lenivý sluha: 105. . 25, 14 – 30 (Mt 105. zač. – 25, 14 – 30)
  Tí uvidia Boha v nebi „tvárou v tvár“: 314, 1023, 2519 (Lk 13. zač. – 4, 16 – 22; Lk 14. zač. – 4, 23 – 30)
  Toto robte na moju pamiatku: 1341-1344 (Jn 22. zač. – 6, 40 – 47; Jn 23. zač. – 6, 48 – 55)
  Trojica a modlitba: 2655, 2664-2672 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42; Jn 53. zač. – 16, 2 – 14; Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Mt 116. zač. – 28, 16 – 20; Jn 4. zač. – 1, 35 – 42)
  Trojičné tajomstvo: 202, 232-260, 684, 732 (Jn 53. zač. – 16, 2 – 14; Mt 116. zač. – 28, 16 – 20)
  Trpezlivosť: 227, 2613, 2665, 2772 (Mt 40. zač. – 11, 2 – 15; Mt 41. zač. – 11, 16 – 19)
  Trvalo bdieme v očakávaní Pánovho návratu: 1036, 2612 (Mt 104. zač. – 25, 1 – 13)
  Typologické čítanie Starého zákona odhaľuje Nový zákon: 128-130, 1094 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11)

  U

  Úcta k zdraviu: 2288-2291 (Mk 6. zač.- 1, 35 – 45)
  Účasť na spoločenskom dianí: 1897-1917 (Mt 91. zač. – 22, 15 – 22)
  Učeníci zdieľajú Kristovo právo uzdravovať: 1506-159 (Mk 23. zač. – 6, 7 – 13)
  Udržanie si viery uprostred protivenstiev: 671-672 (Mk 18. zač. – 4, 35 – 41)
  Ukrižovaný Kristus je Božou múdrosťou: 272 (Mt 10. zač. – 4,25 -5, 13; Mt 11. zač. – 5, 14 – 20)
  Úloha proroka: 64, 762, 2595 (Mk 4. zač. – 1, 23 – 28; Mk 3. zač. – 1, 16 – 22)
  Ustanovenie Eucharistie: 1337-1344 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31)
  Ustanovenie kňazstva pri poslednej večeri: 611, 1366 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11; Jn 45. zač. – 13, 12 – 31)
  Útek do Egypta: 333, 530 (Mt 4. zač. – 2, 13 – 23)
  Uzdravenie ako znak mesiášskej doby: 547-550 (Mk 5. zač. – 1, 29 – 34)
  Uznanie toho že sme zhrešili: 827, 1431, 2677, 2839 (Mk 62. zač. – 13, 31 – 14, 2)

  V

  V Cirkvi a jej liturgií: 249, 813, 950, 1077-1109, 2845 (Jn 4. zač. – 1, 35 – 42; Jn 53. zač. – 16, 2 – 14; Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Mt 116. zač. – 28, 16 – 20)
  V chudobnom srdci bohato pôsobí Pánova bolesť: 2544-2547 (Lk 24. zač. – 6, 17 – 23; Lk 25. zač. – 6, 24 – 30)
  V Káne sa prejavuje Kristus učeníkom ako mesiáš: 528 (Jn 6. zač. – 2, 1 – 11)
  V modlitbách s Pannou Máriou: 726, 2617-2619, 2673-2679 (Jn 56. zač. – 17, 1 – 17; Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)
  V Piesňach o Božom služobníkovi je odhalená predpoveď mesiáša: 713-716 (Mk 35. zač. – 8, 27 – 29; Mk 36. zač.- 8, 30 – 34)
  V ťažkých časoch je potrebné pestovať dôveru v Krista: 671-672 (Mt 59. zač. – 14, 22 – 34; Mt 55. zač. – 13, 44 – 54)
  Veľkonočné tajomstvo a liturgia: 654, 1067-1068, 1085, 1362 (Mk 65. zač. – 14, 43 – 14, 72; Mk 66. zač.- 15, 1 – 15; Mk 67. zač. – 15, 15 -21; Mk 68. zač. – 15, 21 – 42; Mk 69. zač. – 15, 43 – 47; Mt 108. zač. – 26, 6 – 56; Mt 109. zač. – 26, 57 – 75; Mt 110. zač. – 27, 1 – 2; Mt 111. zač. – 27, 3 – 26; Mt 112. zač. – 27, 27 – 32; Mt 113. zač. – 27, 33 – 61; Mt 114. zač. – 27, 62 – 66; Mk 64. zač. – 14, 10 – 14, 42)
  Verím v odpustenie hriechov: 926-984, 1441-1442 (Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
  Veriť v Ježiša: 151, 1698, 2614, 2466 (Jn 47. zač. – 14, 1 – 10; Jn 48. zač. – 14, 11 – 27)
  Veriť v prozreteľnosť, neznamená nič nerobiť: 2830 (Mt 18. zač. – 6, 22 – 30; Mt 19. zač. – 6, 31 – 34)
  Vernosť ako plod ducha: 1832 (Mk 43. zač. – 10, 2 – 11; Mk 44. zač. – 10, 11 – 16)
  Vernosť pokrstených: 2044, 2147, 2156, 2223, 2787 (Mk 43. zač. – 10, 2 – 11; Mk 44. zač. – 10, 11 – 16)
  Vezmite a jedzte s neho všetci – Prijímanie: 1384-1390 (Jn 22. zač. – 6, 40 – 47; Jn 23. zač. – 6, 48 – 55)
  Viera Boží dar a ľudská odpoveď: 1814-1816 (Mk 18. zač. – 4, 35 – 41)
  Viera je Boží dar: 1814-1816 (Mk 48. zač. – 10, 46 – 52)
  Viera môže byť vystavená skúške: 164 (Mt 59. zač. – 14, 22 – 34)
  Viera princíp večného života: 103-104 (Lk 13. zač. – 4, 16 – 22; Lk 14. zač. – 4, 23 – 30)
  Viera znamená podriadiť sa Bohu neprítomnosť Boha odpoveď na zlo: 142-143, 309 (Lk 12. zač. – 4, 1 – 15)
  Vnútorné a trvalé obrátenie: 1427-1433 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
  Všetci sme povolaní nasledovať Krista: 520, 618, 923, 1618, 1642, 2053 (Lk 15. zač. – 4, 31 – 36; Lk 17. zač. – 5, 2 – 11)
  Vtelenému Kristovi sa klaňajú anjeli: 333 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 2. zač. – 1, 18;  1. zač. – 1, 1 – 17; Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17)
  Vtelenie a obrazy Krista: 1159-1162, 2131, 2502 (Jn 2. zač. – 1, 18)
  Vtelenie: 461-463, 470-478 (Lk 5. zač. – 2, 1 – 19; Lk 6. zač.- 2, 20 – 22; Jn 1. zač. – 1, 1 – 17; -478 (Jn 2. zač. – 1, 18)
  Vydávať svedectvo o pravde: 2471-2474 (Mt 37. zač. – 10, 23 – 31; Mt 38. zač. – 10, 32 – 36)
  Vyhnanstvo Izraela ako predzvesť utrpenia: 710 (Jn 10. zač. – 3, 16 – 21; Jn 9. zač. – 3, 13 – 15)
  Vykupiteľská smrť v pláne spásy: 599-609 (Mk 47. zač. – 10, 33 – 45)
  Vysviacka diakonov: 1569-1571 (Jn 47. zač. – 14, 1 – 10; Jn 48. zač. – 14, 11 – 27)
  Vytrvalosť vo viere: 162 (Mk 22. zač. – 6, 1 – 6)
  Vyvolenie Dvanástich: 551, 765 (Mt 8. zač. – 4, 12 – 17; Mt 9. zač. – 4, 18 – 24)
  Vyvolený národ a kráľovské kňazstvo: 782, 803, 1141, 1174, 1269, 1322 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 47. zač. – 14, 1 – 10)
  Vzkriesenie tela: 989-990 (Jn 39. zač. – 11, 1 – 46; Mt 42. zač. – 11, 20 – 26; Mt 43. zač. – 11, 27 – 30)
  Vznešené bohatstvo poznania Krista: 133, 428, 648, 989, 1006 (Jn 27. zač. – 7, 37 – 8, 2)
  Vzťah cirkvi k židovskému národu: 839-840 (Mt 59. zač. – 14, 22 – 34)
  Vzývanie Svätého Ducha: 1083, 2670-2672 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27)

  Z

  Zákaz pôsobenia zla blížnemu s výnimkou spravodlivej obrany: 2262-2267 (Mt 15. zač. – 5, 42 – 48)
  Základ jednoty: kolégium biskupov a jeho hlava – Petrov nástupca: 880-887 (Mt 67. zač. – 16, 13 – 19; Mt 68. zač. – 16, 20 – 23)
  Zámer Božieho zjavenia: 51-64 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
  Zázrak rozmnoženia chlebov a rýb je predobraz Eucharistie: 1335 (Lk 17. zač. – 5, 2 – 11; Lk 18. zač. – 5, 12 – 16; Lk 19. zač. – 5, 17 – 26; Mt 57. zač. – 14, 1 – 13; Mt 58. zač. – 14, 14 – 21)
  Zdieľanie darov v cirkevnom spoločenstve: 814-815, 949-959 (Lk 17. zač. – 5, 2 – 11; Lk 18. zač. – 5, 12 – 16; Lk 19. zač. – 5, 17 – 26)
  Zlo a jeho skutky bránia životu zo spásy: 2851 (Jn 44. zač. – 13, 1 – 11)
  Zmierenie sa po krste: 1425-1426 (Mk 7. zač. – 2, 1 – 12)
  Zmierenie sa s Cirkvou: 1443-1445 (Mt 75. zač. – 18, 10 – 17; Mt 76. zač. – 18, 18 – 22)
  Zmluva a sviatosti (hlavne krst): 1116, 1129, 1222 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
  Zmluva s Noemom: 56-58, 71 (Mk 2. zač. – 1, 9 – 15)
  Zmŕtvychvstalý Kristus a Peter: 553, 641, 881, 1429 (Jn 66. zač. – 21, 1 – 14; Jn 67. zač. – 21, 15 – 25)
  Znamenia v Kristovi sviatostné znamenia: 1151-1152 (Mk 31. zač.- 7, 31 – 37)
  Zostúpenie: 696, 726, 731-732, 737-741, 830, 1076, 1287, 2623 (Jn 48. zač. – 14, 11 – 27; Jn 52. zač. – 15, 17 – 16, 1; Jn 65. zač. – 20, 19 – 31)
  Zvestovanie: 484-494 (Lk 4. zač. – 1, 39 – 80)
  Žiarlivosť: 1852 (Mk 41. zač.- 9, 33 – 41; Mk 42. zač. – 9, 42 – 50)
  Žiť a umierať v Kristovi: 1005-1014, 1470, 1681-1683 (Mk 10. zač. – 2, 23 – 3, 5; Mk 11. zač. – 3, 6 – 12; Jn 19. zač. – 6, 14 – 26; Jn 20. zač. – 6, 27 – 34; Jn 21. zač. – 6, 35 – 39)
  Život v Kristovi spája všetkých veriacich v neho: 1474 (Mk 6. zač.- 1, 35 – 45)

 • Napísali o nás

  Časopis Kuriér KU: Unikátny projekt Homiletického direktória vďaka študentovi KU

  Homiletické direktórium bolo vytvorené pre potreby biskupov, kňazov, diakonov a seminaristov na prehlbovanie Božieho slova v Homílií. Nezavádza nové smernice, ale systematicky zhŕňa súčasne platné normy v tejto oblasti. Študent Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ondrej Miškovič, vytvoril projekt, ktorý kňazom i katechétom pomôže lepšie katolícku náuku cirkvi aplikovať do evanjelia. Viac informácií ako i celej myšlienke tohto projektu nájdete v tomto rozhovore s naším študentom.

  Mohli by ste napísať vašu biografiu?

  Narodil som sa v podtatranskom meste Spišská Belá, ktoré preslávil Jozef Maximilián Petzval, vynálezca a autor výroku: „Podmanil som si svetlo, mám ho v hrsti, lebo na svete je ešte príliš tma.“ Celý môj život bol poznačený hľadaním a skúmaním svetla a tmy v duchovnom zmysle. Od piateho ročníka základnej školy som miništroval v rímskokatolíckom a neskôr aj gréckokatolíckom chráme. Stále som fungoval v prostredí kresťanského východu i západu. Strednú školu, Hotelovú akadémiu Otta Brucknera, so zameraním na cestovný ruch som absolvoval v Kežmarku. Počas strednej školy som sa venoval školským novinám, fotografovaniu, natáčaniu a celkovo viac informatike ako hotelierstvu. Na prekvapenie spolužiakov ako i profesorov som sa rozhodol ísť študovať katolícku teológiu do Prešova a taktiež formovať sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. P. P. Gojdiča. Po treťom ročníku som absolvoval pastoračný ročník v časopise Slovo, stál som pri vzniku aplikácie časoslov, vytváral nejednú webstránku či grafiku a mnoho iného. Počas štvrtého ročníka som prijal postrižénie, čo je nižšie kňazské svätenie a taktiež som cítil, že to čo žijem ma nerobí šťastným a onedlho sa môj duchovný i osobný život začal rúcať a prešiel do hlbokej tmy čo vyústilo až do odchodu zo seminára v piatom ročníku. Tento čas bol prechodom a pre mňa osobným zistením, že som musel stratiť priateľov, aby som mohol nájsť rodinu. Zmenil som aj fakultu a prestúpil som na Katolícku univerzitu v Ružomberku na jej pracovisko Teologickej fakulty v Košiciach, kde za výraznej pomoci a rád prodekana Andreja Krivdu som vytvoril projekt online Homiletického direktória. Nikdy som neštudoval informatiku aj keď mi to málo kto verí a poslanie pomáhať a evanjelizovať práve online beriem ako svoju misiu.

  Čo Vás motivovalo k voľbe témy diplomovej práce a následne k jej publikácii?

  Myšlienka „kázať trochu inak“ sa vo mne zrodila počas dlhých rokov miništrovania. Človek prirodzene posudzuje a vyberá si to, čo ho najviac osloví. Svoje cvičné kázne ako i katechézy som sa počas formácie snažil robiť čo najpútavejšie a venoval som sa sledovaniu TED konferencií (skratka Technológia Edukácia Dizajn), ktoré ma naučili veľa o tom, ako čo najviac zaujať. Pred voľbou diplomovej práce vyšlo Homiletické direktórium a hneď keď som to prelistoval, vedel som, že sa to dá aplikovať aj na východný obrad a dá sa to spriehľadniť. Ďalšou mojou takou až záľubou je vytváranie čo najprehľadnejších skrípt, preto som si povedal, že ak myšlienku svojej diplomovej práce nezhrniem na jednu A4, tak to nikoho neosloví. Potom mi napadlo dať diplomovej práci názov „Aplikácia Homiletického direktória vo východnom obrade“ školiteľ vtedy ešte v Prešove, mi názov práce zmenil, ja som stým však nebol spokojný aj keď by som písal o tom istom. Potom som prestúpil do Košíc na TF KU, kde už školiteľ súhlasil s mojím pôvodným názvom ako i obsahom. Bral som to ako veľmi dobrý posun, aj keď som vtedy nemal v práci napísanú ani čiarku a systém aplikácie len v hlave aj to ešte vtedy neoverený.

  Mohli by ste podrobnejšie predstaviť genézu tohto diela a jeho cieľového užívateľa?

  Prvým iniciátorom publikovania celej mojej myšlienky bol prodekan TF KU, Andrej Krivda. Neskôr som oslovil KBS so zastrešením, následne dal dokopy publikáciu, ktorá sa vydala v univerzitnom vydavateľstve VERBUM a všetko to som umiestnil na webstránku, keďže som za to, aby sa šírili myšlienky hodné šírenia zadarmo a všetkým.

  Publikácia Aplikácia Homiletického direktória vo východnom obrade je rozdelená do troch častí. Prvá časť sa venuje analýze dokumentu a základných výziev v ňom. Druhá časť porovnáva západné vydanie s východným, ktoré je predostreté v publikácií a je o úlohe ohlasovania v priebehu liturgického roka. Tretia časť bola najťažšia na prípravu a v nej nájdeme syntézu lekcií západných – rímskokatolíckych čítaní podľa Homiletického direktória prispôsobené systému čítaní vo východnom – byzantskom obrade Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prvý dodatok publikácie tvorí, podobne ako prvý dodatok v Homiletickom direktóriu, rozdelenie paragrafov Katechizmu Katolíckej cirkvi do jednotlivých čítaní. Dodatok je doplnený aj odvolávkami na biblický text, takže je použiteľný nielen na homílie ale aj katechézy a to v oboch obradoch. Druhý dodatok je zbierkou dokumentov vydaných o homílií po Druhom vatikánskom koncile v roku 1965.

  V publikácií som čerpal, okrem iných autorov, najmä zo štyroch publikácií, ktoré sa stali aj predmetom skúmania pre celkovú aplikáciu paragrafov katechizmu do homílie, týmito dokumentami boli: Katechizmus Katolíckej cirkvi (Trnava, 1999); východný evanjeliár Sväté evanjelium (Michalovce, 2001); katolícky preklad Svätého Písma (Trnava, 2013); a Homiletické direktórium (Rím, 2014). Publikácia je zároveň aj mojou diplomovou prácou, tak pri obhajobe práce okrem diplomovky môžem povedať aj to, na čo som prišiel a aké sú odozvy od recenzentov publikácie. Každý jeden krok som bral ako veľký zázrak a aj to, že som „len študentom“ a mohol som pomôcť ďalším chcem dať ako motiváciu iným, aby so svojimi nápadmi, skriptami, kompendiami či vylepšeniami sa neváhali podeliť. Homiletické direktórium bolo vytvorené pre potreby biskupov, kňazov, diakonov a seminaristov na prehlbovanie Božieho slova v Homílií. Nezavádza nové smernice, ale systematicky zhŕňa súčasne platné normy v tejto oblasti. Cieľový používateľ je asi každý, kto kedy siahol po Svätom Písme, katechizme, časoslove, breviári či Homiletickom direktóriu, čiže každý kto chce v evanjeliu nájsť cirkevnú náuku a prežívať liturgické obdobie v spoločenstve s celou Katolíckou cirkvou – východným i západným obradom.

  Ako ste sa dopracovali k myšlienke spracovať Homiletické direktórium aj v digitálnej podobe?

  Po pohovore s prodekanom FT KU, Andrejom Krivdom, som rozmýšľal kam projekt zavesiť, aby to bolo čo najviac používané a ako sa dostať ku právam slovenskému prekladu Homiletického direktória. Napadlo mi napísať na najvyššie miesto na Slovensku čo som poznal a to KBS. Behom dvoch dní som mal telefonát z KBS a taktiež prístup ku slovenskému prekladu ako i vytvorený webpriestor www.hd.kbs.sk, avšak celé prostredie stránky ako i jej funkcie som už vytváral sám. Neskôr prišiel nápad mojej sestry, to dať aj na facebook a instagram, aby som tam mal aspoň nejakých návštevníkov a ja som do toho vytvoril automatický systém aktualít, kedy stránka každodenne sleduje stránky a to najsledovanejšie uverejní vo svojich registroch. Potom som sa musel naučiť programovať aj pre Android a vytvoril som aplikáciu, ktorá už je aj na GooglePlay pod názvom Homiletické direktórium. Momentálne vyvíjam Homiletické direktórium pre iOS a zdokonaľujem web. Dnes sa veľmi nenosí, že niekto takýto projekt chce spraviť z vlastnej iniciatívy a možno aj náklady s ním spojené. Po čase som vnímal celú námahu ako aj čas strávený pri učení sa nových vecí ako moju osobnú duchovnú obnovu, kedy v najťažších chvíľach prišlo riešenie možno že až zázrakom. Neskôr som opravil aj web www.knazi.sk kde som umiestnil odkazy na Homiletické direktória (západné aj východné) a taktiež odkazy umiestnil na weby Prešovskej archieparchie a niektoré weby, ktoré som predtým robil. Po polroku fungovania webu www.hd.kbs.sk som na ňom mal viac ako 10 000 unikátnych zobrazení. Všetky dokumenty ako i aktuality z celej mojej činnosti som umiestnil na web a stále dopĺňam veci, keď sa ma niekto opýta, čo som to vydal za knihu alebo čo som to zdieľal na sociálnej sieti a položí doposiaľ nezodpovedanú otázku. Pre tých čo nemajú čas si všetko pozerať som vytvoril video, ktoré nájdu na YouTube.

  Akú odozvu ste dostali na vašu činnosť?

  Akonáhle mi prišiel domov balík s výtlačkami knihy Aplikácia Homiletického direktória vo východnom obrade, tak som sa rozhodol, že všetky výtlačky porozdávam a dám do knižníc, ktoré poznám alebo som ich sám navštevoval. Tým, ktorým sa už neušla tlačená forma som poslal aspoň e-mail ako aj elektronickú podobu knihy, ktorá je aj teraz dostupná na webe. Zameral som sa pre mňa na najznámejších homiletikov a profesorov katolíckej teológie. Bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák mi v liste po mojom odoslaní publikácie napísal: „Venovať sa službe Slova patrí k základnému poslaniu Cirkvi. Verím, že aj toto vaše dielo prispeje mnohým kňazom, ale aj všetkým, ktorí majú blízky vzťah k ohlasovaniu Božieho Slova, k prehlbovaniu lásky k tejto službe Cirkvi.“ Marko Durlák, gréckokatolícky kňaz Prešovskej archieparchie sa vyjadril takto: „Verím, že čas a námaha, ktorú si do toho vložil, bude odmenená nielen dobrým pocitom, že si urobil niečo užitočné, ale hlavne širokým využitím tvojej práce od každého, kto po tejto príručke siahne.“ Pre mňa najznámejší slovenský homiletik Anton Fabián sa vyjadril: „Ďakujem veľmi pekne výborne ste to urobili je to prínos pre evanjelizáciu skrze homíliu“ Publikáciu dostali aj mnohí z našej teologickej fakulty, taktiež som o projekte neskôr informoval dekana FT KE ako i rektora KU RK, ktorým som sa snažil hlavne poďakovať za možnosť toto dielo vydať. Projekt je na sociálnych sieťach a taktiež celý online, priebežne prichádzajú aj iné hodnotenia. Teším sa z každej pochvaly, no nebojím sa ani prijať kritiku a musím sa opakovať, nebyť Katolíckej univerzity, nič by asi nebolo.

  Aké sú vaše plány do budúcna, najmä v oblasti vašej tvorby?

  Počas štúdia teológie ako i duchovnej formácie, som prišiel na to, že nie je potrebné plánovať niektoré veci, lebo jednoducho prídu samé alebo budeme do nich pozvaní. Moje osobné plány sa týkajú hlavne ukončenia magisterského štúdia a potom pokračovanie malým doktorátom. Tvorbu webstránok, aplikácií ako i ostatnú pomoc IT pre cirkev robím ako svoju misiu a tým chcem inšpirovať aj iných – nech svoje talenty nezahadzujú a neváhajú sa podeliť hoc aj so šialenými a možno až drzými nápadmi, ktoré na konci môžu priniesť veľký osoh. Veď predsa každý z nás je pozvaný priniesť trošku svojho svetla do temnoty dní.

  Za rozhovor ďakuje Martin Pinkoš

   

  Dostupné na stiahnutie: Univerzitný časopis KUriér 02-2019 s článkom o projekte Homiletického direktória

 • Napísali o nás

  MIŠKOVIČ ONDREJ, autor projektu: Prezentačné video o Aplikácií Homiletického direktória vo východnom obrade

  Dnes vzniklo prezentačné video takmer po polroku rôzneho skúmania a porovnávania Homiletického direktória s východným obradom, video si môžete pozrieť pod týmto článkom.

 • Napísali o nás

  RUSNÁK PETER, bratislavský eparcha: Venovať sa službe Slova patrí k základnému poslaniu Cirkvi

  Vytlačená publikácia bola odoslaná viacerým na recenziu, ako prvá prišla práve recenzia od Mons. Petra Rusnáka, bratislavského eparchu. V tomto článku uvádzame text doručeného listu:

  Vážený pán Miškovič,

  úprimne sa Vám chcem poďakovať za výtlačok publikácie Homiletické direktórium. Venovať sa službe Slova patrí k základnému poslaniu Cirkvi. Verím, že aj toto vaše dielo prispeje mnohým kňazom, ale aj všetkým, ktorí majú blízky vzťah k ohlasovaniu Božieho Slova, k prehlbovaniu lásky k tejto službe Cirkvi.

  Želám Vám hojnosť Božích milostí do Vášho života.

  S úctou vladyka Peter Rusnák.

  Touto cestou vladykovi ďakujem, za jeho čas venovaný tomuto projektu a verím, že toto dielo splní svoj účel.

  autor: Ondrej Miškovič, autor projektu www.hd.kbs.sk

 • Napísali o nás

  MIŠKOVIČ ONDREJ, autor projektu: Unikátny projekt Homiletického direktória na Slovensku

  Homiletické direktórium bolo vytvorené pre potreby biskupov, kňazov, diakonov a seminaristov na prehlbovanie Božieho slova v Homílií. Nezavádza nové smernice, ale systematicky zhŕňa súčasne platné normy v tejto oblasti.

  Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci so študentom teológie Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ondrejom Miškovičom, predstavila tento projekt zastrešovaný webstránkou www.hd.kbs.sk. Unikátom tohto projektu je hneď niekoľko vecí, ktoré ho robia impulzom pre hlbšie spoznávanie Katechizmu Katolíckej cirkvi a jeho aplikácie do homílií. Medzi najvýznamnejšie posuny tohto projektu patrí:

  Webstránka – Poskytuje prehľad Homiletickým direktóriom a taktiež v mobilnom zariadení sa prispôsobí požiadavkám zariadenia. Stránka poskytuje okamžité notifikácie na rôzne projekty od TV LUX, TK KBS, časopisu Slovo, ako aj každý deň publikuje citát zo Svätého Písma. Toto všetko je umiestňované automaticky na sociálne siete a z projektu robí stále živý systém, ktorý bude stále inšpiratívny a aktuálny aj bez niekoľkomesačného zásahu administrátora.

  Aplikácia Homiletického direktória pre východný – byzantský obrad – Verzia určená gréckokatolíckym kňazom na našom území a taktiež práca Ondreja Miškoviča, ktorý sa snažil aplikovať celé Homiletické direktórium na východný obrad. Delenie evanjeliových začál (častí čítaní), ktoré sa nachádza v prílohe tohto dokumentu je jedinečným obohatením aj pre západný obrad, kde jednoducho môžete aplikovať paragrafy KKC na biblický text. Táto verzia si nenárokuje byť oficiálnou, no zastrešuje túto chýbajúcu časť. Publikácií tohto dokumentu predchádzal dlhý výskum a porovnávanie obradov. Stránka ako aj obsah sa automaticky farebne mení v závislosti od obsahu, verzia západného obradu je bordová a východného modrá.

  Aplikácia pre Android – Poslednou časťou, ktorá tento projekt zviditeľňuje je práve vytvorenie tejto aplikácie, ktorá ponúka kazateľovi možnosť nahliadnuť do celého dokumentu Homiletického direktória a taktiež poskytuje základ na ďalšie pripravované aplikácie stránky, akou bude zozbieranie oficiálnych modlitieb Katolíckej cirkvi na Slovensku. Toto sa plánuje budúci rok zastrešiť naším projektom a budú v nej umiestnené len modlitby, ktoré kedy dostali cirkevné schválenie a taktiež rozdelené do oboch obradov a rozličných kategórií.

  Pod týmto článkom nájdete odkazy na štúdie a aplikácie, ktoré predchádzali publikovaniu tohto projektu ako aj iné užitočné linky. Autor aplikácie, webu ako aj východnej verzie, Ondrej Miškovič, Vás týmto prosí o recenzie tohto projektu a o modlitbu, aby sa stal tento projekt pomocou pre kazateľov. Svoje recenzie adresujte prosím na adresu miskovicon@gmail.com.

  Poďakovanie patrí hlavne Bohu, ktorí inšpiruje. KBS za možnosť tento projekt publikovať ako aj všetkým jej návštevníkom, ktorých doposiaľ na stránke bolo nad 5 000. Ďakujeme, že sledujete náš obsah!


  Webstránka: www.hd.kbs.sk

  Verzia webstránky pre východný obrad: www.hd.kbs.sk/grkat

  Facebook: www.facebook.com/homiletickedirektorium/

  Twitter: www.twitter.com/homiletickedir1

  Homília a Katechizmus Katolíckej cirkvi v západnom obrade – (.pdf, plagát A3) – Prvým krokom bolo priradenie čítaní zaužívaných v latinskom – rímskokatolíckom obrade, aby bolo možné čo najlepšie tieto state zachytiť do ďalšieho delenia pre východný obrad: www.hd.kbs.sk/zapad.pdf

  Homília a Katechizmus Katolíckej cirkvi vo východnom obrade – (.pdf, plagát A3) – Delenie, ktoré nájdete v tejto tabuľke Vám dáva rýchli prehľad všetkých pasáži evanjelia, podľa delenia vo východnom obrade. Delenie je prehľadne upravené a aplikovateľné do tvorby katechéz či homílií: www.hd.kbs.sk/vychod.pdf

  Aplikácia na zariadenie Android – (Android) Homiletické direktórium je možné čítať aj na Vašom zariadení, vydanie poskytuje funkcie tejto stránky a aj na ňu odkazuje:

  https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_miskovicon.HomiletickeDirektorium