INÉ SLÁVNOSTNÉ DNI

19. marec: svätého Jozefa, slávnosť

KKC 437, 497, 532 – 534, 1014, 1846, 2177: svätý Jozef
KKC 2214 – 2220: povinnosti detí a rodičov

29. jún: svätých apoštolov Petra a Pavla, slávnosť

KKC 153, 424, 440, 442, 552, 765, 880 – 881: svätý Peter
KKC 442, 601, 639, 642, 1508, 2632 – 2633, 2636, 2638: svätý Pavol

15. august: Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

KKC 411, 966 – 971, 974 – 975, 2853: Mária, nová Eva, je vzatá do neba
KKC 773, 829, 967, 972: Mária, eschatologická ikona Cirkvi
KKC 2673 – 2679: v modlitbe s Máriou

1. novembra: Všetkých svätých, slávnosť

KKC 61, 946 – 962, 1090, 1137 – 1139, 1370: Cirkev, spoločenstvo svätých
KKC 956, 2683: príhovor svätých
KKC 828, 867, 1173, 2030, 2683 – 2684: svätci, príklady svätosti

8. december: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť

KKC 411, 489 – 493, 722, 2001, 2853: Nepoškvrnené počatie