Posts tagged with ‘KKC5’

  • Katechizmus Katolíckej Cirkvi

    KKC 5

    „Vo všeobecnosti možno povedať, že katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje organicky a systematicky s cieľom uvádzať veriacich do plnosti kresťanského života.“