Homiletické direktórium v iných jazykových variantoch

Direktórium je určené predovšetkým biskupom, kňazom, seminaristom a ich formátorom. Nezavádza nové smernice, ale systematicky zhŕňa súčasne platné normy v tejto oblasti.

Homiletické direktórium, ktoré bolo rozoslané miestnym biskupským konferenciám v anglickom origináli a talianskom preklade, dnes dopoludnia v Tlačovom stredisku Svätej stolice predstavili prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kard. Robert Sarah spolu so sekretárom Kongregácie Mons. Arthurom Rochem a podeskretárom P. Corradom Maggionim SMM.

Na dôležitosť homiletickej služby systematicky poukazuje Svätý Otec František už od začiatku svojho pontifikátu svojimi rannými homíliami pri svätých omšiach v Dome sv. Marty, ktoré nachádzajú veľký ohlas u veriacich. Téme homílie venoval pápež František osobitnú pozornosť v tretej kapitole svojej exhortácie Evangelii gaudium.

Webstránka www.hd.kbs.sk sa snaží okrem iného poskytnúť tento dokument v čo najviac jazykových variantoch pre čitateľa. Systém stránky poskytuje pohodlné zobrazenie a možnosť stiahnutia či zdieľania tohto dokumentu aj na sociálnych sieťach.