Predstavená Misijných sestier ponúka možnosť koučovacieho rozhovoru

Predstavená Misijných sestier ponúka možnosť koučovacieho rozhovoru
25. februára 2021 andreas

Sestra Jana Pavla Tóthová, provinciálna predstavená Misijných sestier služobníc Ducha Svätého absolvovala kurz kresťanského koučingu. Ponúka tým, ktorí majú záujem, možnosť koučovacieho rozhovoru. Počas koučingu je človek vedený k tomu, aby prevzal zodpovednosť za svoje kroky, aby zmenil situáciu, v ktorej sa nachádza.

„Uvedomujem si, že potrebujem vo svojom živote niečo zmeniť? Nie som spokojná/ý s tým, ako sa môj život odvíja? Neviem sa dlhodobo pohnúť z miesta? Ak máš záujem vyskúšať si koučovací rozhovor kontaktuj sestru na maili: tweredu@gmail.com, alebo cez Messenger: Natalia Tothova alebo WhatsApp: +233 54 069 6042,“ avizujú Misijné sestry služobníc Ducha Svätého.

Koučing je transformujúci a premieňajúci rozhovor, v ktorom človek získava väčšiu moc nad samým sebou a poznáva hlbšie svoje vnútro. Esenciou každého koučingu je, že pomocou otázok je koučovaný vedený k tomu, aby prevzal zodpovednosť za svoj život a za kroky, ktoré potrebuje urobiť, aby zmenil situáciu v ktorej sa nachádza.

Vykročenie k zmene sa začína vtedy, keď si z nejakého dôvodu položíme otázku: „Čo chcem namiesto toho, čo mám teraz?“ Aj ten najmenší posun však vyžaduje nejakú zmenu v správaní. Koučovací rozhovor teda asistuje v premenení uvažovania a následne konania, ktoré povedie k dosiahnutiu cieľa.

Zdroj: TK KBS

The post Predstavená Misijných sestier ponúka možnosť koučovacieho rozhovoru appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)