Family Garden ponúka novinku – službu sprevádzajúceho rozhovoru

Family Garden ponúka novinku – službu sprevádzajúceho rozhovoru
9. júna 2020 andreas

Poradenské centrum pre rodiny Family Garden, ktoré sa venuje podpore zdravého fungovania rodín, ponúka novinku. Ide o službu sprevádzajúceho rozhovoru. Jeho cieľom je poskytnúť ľudom službu online rozhovorov s kresťanskými koučmi. Do tohto projektu sa okrem laikov, ktorí sú aktívni vo svojich farnostiach, zapojili dvaja rehoľníci a dve rehoľné sestry.

Záujemcovia môžu túto možnosť využiť prostredníctvom rezervácie na stránke familygarden.sk. Projekt je určený všetkým, ktorí prejavia záujem, bez ohľadu na vieru či vierovyznanie. Služba je dostupná od začiatku júna do konca júla 2020.

„To, že sa pandémia koronavírusu výrazne dotkla takmer každej rodiny v našej krajine si silno uvedomujeme aj my, vo Family Garden. Citlivo vnímame, hlavne od klientov, ktorí sa na nás obracajú, aká mimoriadne záťažová je táto situácia pre viacerých z nás. Mnohí zažívajú stres, úzkosť, osamelosť, strach zo straty zamestnania, z rozpadu vzťahu, prestávajú zvládať zmenený režim v spoločnej domácnosti, alebo sa potrebujú rozhodnúť čo ďalej, len nevedia ako. Takmer 40 kresťanských koučov, absolventov odborného vzdelávania „Kresťanský koučing“ v našom centre sa spojilo a rozhodlo sa venovať bezplatne svoje zručnosti a svoj čas, aby mohli byť k ľuďom bližšie. Chcú byť v tomto čase nápomocní a užitoční,“ avizuje na svojej stránke Family Garden.

Poradenské centrum pre rodiny Family Garden sa zameriava v prvom rade na manželov. „Ak majú manželia zdravý a vyzretý vzťah, vytvárajú predpoklady pre zdravú a fungujúcu rodinu, ktorá je schopná denne riešiť a odpovedať na potreby všetkých jej členov, ale aj okolia a súčasnej doby. Zdravá a funkčná rodina je príkladom aj pre nastupujúce generácie. Aktivity centra sú určené aj pre snúbencov, jednotlivcov, opustených – pre všetkých, ktorým záleží na fungujúcich vzťahoch,“ uvádza vo svojej výročnej správe. Sídli v v bratislavskej časti Trnávka v priestoroch Rodinného centra Mamy Margity.

Family Garden poskytuje pomoc v dvoch hlavných rovinách – v preventívnej oblasti a v sprevádzaní. V oblasti prevencie ponúka pravidelné svedectvá manželov a odborné prednášky na aktuálne témy súvisiace s rodinou, predmanželské prípravy, vzdelávacie programy či rozhovory s koučmi. V oblasti sprevádzania majú záujemcovia možnosť dohodnúť si osobné stretnutie s koučom, prípadne iným odborníkom, na tému, v ktorej sa potrebujú posunúť. Centrum zastrešujú laici – saleziáni spolupracovníci v Bratislave na Miletičovej ulici. Do konkrétnej spolupráce sú zapojení aj viacerí odborníci: gynekológ, psychológ, kňaz, právnik, finančný poradca, kresťanskí koučovia, manželské páry, mladí dobrovoľníci.

TK KBS informovala Katarína Baginová

The post Family Garden ponúka novinku – službu sprevádzajúceho rozhovoru appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)