Posts tagged with ‘KKC7’

  • Katechizmus Katolíckej Cirkvi

    KKC 7

    „Katechéza sa úzko spája a viaže s celým životom Cirkvi. Predovšetkým od nej závisí nielen šírenie Cirkvi vo svete a jej číselný vzrast, ale ešte oveľa viac jej vnútorný rast a jej súlad s Božím plánom.“