Streda, 19. apríla

Streda, 19. apríla
19. apríla 2023 andreas
Ján píše: Ak viete, že Boh je spravodlivý, vedzte, že každý, kto koná spravodlivo, z neho sa narodil. (1 Jn 2,29—3,2
)