Nedeľa, 16. apríla

Nedeľa, 16. apríla
16. apríla 2023 andreas
Týždeň po zmŕtvychvstaní Ježiš prišiel, postavil sa do stredu a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Daj si sem prst a pozri si moje ruky! Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ (Jn 20,19-31
)