Sobota, 15. apríla

Sobota, 15. apríla
15. apríla 2023 andreas
Kristus zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko. (Ef 4,1-13
)