Nedeľa, 9. apríla – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Nedeľa, 9. apríla – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
9. apríla 2023 andreas
Pri hrobe povedal anjel ženám: “Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal ako povedal.” (Mt 28,1-10
)