Na Veľkonočnú nedeľu si cirkev pripomína zmŕtvychvstanie Ježiša Krista

Na Veľkonočnú nedeľu si cirkev pripomína zmŕtvychvstanie Ježiša Krista
9. apríla 2023 andreas
Na Veľkonočnú nedeľu si katolícka cirkev pripomína zmŕtvychvstanie Ježiša Krista – najväčší Kristov zázrak a základnú pravdu kresťanskej viery. Je to víťazné zavŕšenie Kristovho vykupiteľského diela.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/