Cirkev slávi Svätú sobotu, obrady Veľkej noci sa konajú po západe slnka

Cirkev slávi Svätú sobotu, obrady Veľkej noci sa konajú po západe slnka
8. apríla 2023 andreas
V Svätú sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpení, smrti, zostúpení k zosnulým a očakáva jeho vzkriesenie v modlitbe a pôste.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/