Putovná duchovná obnova s vladykom Cyrilom

Putovná duchovná obnova s vladykom Cyrilom
4. apríla 2023 andreas
„Stúpajú a síl im stále pribúda, až na Sione uvidia Boha najvyššieho.“ (Ž 84,8) Aj tieto slová Svätého písma boli jednými zo slov pútnikov, ktorými opísali svoju skúsenosť s Putovnou duchovnou obnovou mladých počas uplynulého Kvetného víkendu, ktorú organizovala Rada pre mládež Košickej eparchie. Čas tejto duchovnej púte bol o to vzácnejší, že spolu s mladými kráčal aj vladyka Cyril Vasiľ SJ, ktorý sprevádzal mladých pútnikov duchovným slovom.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/