Ide o to, či Pán nájde srdce schopné zachytiť tichý hlas a slobodne naň odpovedať

Ide o to, či Pán nájde srdce schopné zachytiť tichý hlas a slobodne naň odpovedať
3. apríla 2023 andreas
V apríli si mladí muži, ktorí majú záujem stať sa kňazmi, môžu podávať  prihlášky na štúdium na bohosloveckých fakultách. O povolaní a rozhodovaní sa pre kňazstvo poskytol Tlačovej kancelárii KBS rozhovor rektor Kňazského seminára v Bratislave Pavol Mikula.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/