Nedeľa, 2. apríla – KVETNÁ NEDEĽA

Nedeľa, 2. apríla – KVETNÁ NEDEĽA
2. apríla 2023 andreas
Ježiš povedal svojim učeníkom: “Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný ale telo slabé.” (Mt 26,36-46
)