Centrum pre rodinu v Nitre pripravilo ďalší kurz prípravy na manželstvo

Centrum pre rodinu v Nitre pripravilo ďalší kurz prípravy na manželstvo
2. apríla 2023 andreas
V Nitre sa konal ďalší z kurzov prípravy na manželstvo. Posledný marcový víkend zaplnilo aulu Kňazského seminára sv. Gorazda 46 párov, ktoré chcú prijať sviatosť manželstva, a tiež 11 „načúvajúcich“ bohoslovcov.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/