Piatok, 31. marca

Piatok, 31. marca
31. marca 2023 andreas
Hospodin hovorí: “Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť ako sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna.” (Iz 1,16-18
)