Nedeľa, 26. marca

Nedeľa, 26. marca
26. marca 2023 andreas
Ježiš povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť aj keď umrie.” (Jn 11,1-45
)