Cirkvi a náboženské spoločnosti môžu žiadať o kompenzácie cien energií

Cirkvi a náboženské spoločnosti môžu žiadať o kompenzácie cien energií
24. marca 2023 andreas
Cirkvi, náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví alebo náboženských spoločností, môžu žiadať o kompenzácie vysokých cien elektrickej energie a zemného plynu.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/