Vo farnosti Kežmarok sa rozhodli ponúknuť manželom Manželské večery

Vo farnosti Kežmarok sa rozhodli ponúknuť manželom Manželské večery
23. marca 2023 andreas
Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom prehĺbiť ich partnerský vzťah. Kurz dáva manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/