V Košiciach sa konala obnova pre manželky kňazov Košickej eparchie

V Košiciach sa konala obnova pre manželky kňazov Košickej eparchie
19. marca 2023 andreas
V Košiciach sa na 4. zádušnú sobotu uskutočnila duchovná obnova pre manželky kňazov Košickej eparchie. Podujatie organizačne zastrešil synodálny tím pod vedením duchovného otca Michal Hospodára, koordinátora.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/