Nedeľa, 19. marca – SV. JOZEF

Nedeľa, 19. marca – SV. JOZEF
19. marca 2023 andreas
Ježiš povedal slepému od narodenia, ktorého uzdravil: „Veríš v Syna človeka?“ On mu odpovedal: „A kto to je, Pane, aby som v neho uveril?“ Ježiš mu povedal: „Už si ho videl; je to ten, čo sa s tebou rozpráva.“ (Jn 9,1-41
)