Do materiálnej Zbierky Svetlo pre Ukrajinu sa zapojilo 28 farských charít

Do materiálnej Zbierky Svetlo pre Ukrajinu sa zapojilo 28 farských charít
17. marca 2023 andreas
Bratislavská arcidiecézna charita ukončila zbierku Svetlo pre Ukrajinu. Ďakuje všetký za nesmiernu obetu, pomoc, organizáciu a dary dobrovoľníkom aj kňazom až z 28 farských charít a farností arcidiecézy.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/