Nedeľa, 12. marca

Nedeľa, 12. marca
12. marca 2023 andreas
Ježiš povedal Samaritánke: “Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: Daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.” (Jn 4,1-14
)