Piatok, 10. marca

Piatok, 10. marca
10. marca 2023 andreas
Ježiš povedal: Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. (Mk 10,35-45
)