Štvrtok, 9. marca

Štvrtok, 9. marca
9. marca 2023 andreas
Pán povedal svojmu ľudu: “Neutláčajte a nenapádajte cudzinca, ktorý žije medzi vami, lebo sami ste boli cudzincami v egyptskej krajine.” (Ex 22,20-21
)