Nedeľa, 5. marca

Nedeľa, 5. marca
5. marca 2023 andreas
Ježiš sa na vrchu premenil. Učeníkov zahalil jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.” (Mt 17,1-8
)