Štvrtok, 2. marca

Štvrtok, 2. marca
2. marca 2023 andreas
Z knihy proroka Nehemiáša: Nermúťte sa a nežiaľte, lebo Pánova radosť je vašou oporou. (Neh 8,8-12
)