Streda, 1. marca

Streda, 1. marca
1. marca 2023 andreas
Izaiáš povedal: Raz bude na nás vyliaty duch z výsosti. Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch. (Iz 32,15-20
)