Animátorov eRka na formačnom stretnutí povzbudil aj biskup Peter Beňo

Animátorov eRka na formačnom stretnutí povzbudil aj biskup Peter Beňo
27. februára 2023 andreas
V Nitrianskej diecéze už dlhé roky pôsobí eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V mnohých farnostiach sa eRkári venujú pastorácii detí prostredníctvom pravidelných stretiek či táborov.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/