Piatok, 24. februára

Piatok, 24. februára
24. februára 2023 andreas
Ježiš sa modlil k svojmu Otcovi za svojich apoštolov: “Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my.” (Jn 17,6-11
)