Pondelok, 6. februára

Pondelok, 6. februára
6. februára 2023 andreas
Ježiš sa opýtal slepého muža: “Čo chceš, aby som ti urobil?” Slepec mu odpovedal: “Daj, aby som videl!” A Ježiš mu povedal: “Choď, tvoja viera ťa uzdravila!” A hneď videl a šiel za ním po ceste. (Mk 10,46-52
)