Utorok, 24. januára

Utorok, 24. januára
24. januára 2023 andreas
Hospodin hovorí: “Vráťte sa ku mne celým srdcom. Vráťte sa k Hospodinu, svojmu Bohu, lebo je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti.” (Joel 2,12-13
)