Anton Bernolák, prvý kodifikátor slovenčiny zomrel pred 210 rokmi

Anton Bernolák, prvý kodifikátor slovenčiny zomrel pred 210 rokmi
16. januára 2023 andreas
Od úmrtia významnej osobnosti kultúrneho, náboženského a politického života, Antona Bernoláka uplynulo v nedeľu 15. januára 2023 – 210 rokov.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/