Nedeľa, 15. januára

Nedeľa, 15. januára
15. januára 2023 andreas
Keď Ján Krstiteľ videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: “Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.” (Jn 1,29-34
)