Streda, 11. januára

Streda, 11. januára
11. januára 2023 andreas
Stotník povedal Ježišovi: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.” (Mt 8,5-13
)