Nedeľa, 8. januára

Nedeľa, 8. januára
8. januára 2023 andreas
Ako zbadali mudrci hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. (Mt 2,1-12
)