Pondelok, 2. januára

Pondelok, 2. januára
2. januára 2023 andreas
Pán Ježiš Kristus sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva a podľa Ducha svätosti je ustanovený vzkriesením z mŕtvych ako Boží Syn s mocou. (Rim 1,1-7
)