Nedeľa, 1. januára

Nedeľa, 1. januára
1. januára 2023 andreas
Keď pastieri uvideli dieťa Ježiša v jasliach, vyrozprávali, čo im bolo o ňom povedané. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. (Lk 2,16-21
)