Pohreb Benedikta XVI. bude na Slovensku sprevádzať zvonenenie zvonov

Pohreb Benedikta XVI. bude na Slovensku sprevádzať zvonenenie zvonov
31. decembra 2022 andreas
Zvony v kostoloch budú zvoniť v deň pohrebu – vo štvrtok 5. januára 2023 o 11:00. Ide o mimoriadne gesto duchovnej spoluúčasti z odchodu bývalého Petrovho nástupcu.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/