Pondelok, 26. decembra – SV. ŠTEFAN

Pondelok, 26. decembra – SV. ŠTEFAN
26. decembra 2022 andreas
Kým Štefana kameňovali, on sa modlil: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.“ Potom zvolal veľkým hlasom: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ A len čo to povedal, zomrel. (Sk 6,8-15.7,55-60
)