Seminaristi v Benine naspievali koledu z vďačnosti ľuďom na Slovensku

Seminaristi v Benine naspievali koledu z vďačnosti ľuďom na Slovensku
21. decembra 2022 andreas
Seminaristi v Benine naspievali slovenskú koledu z vďačnosti ľuďom na Slovensku. Všetkých 140 seminaristov majú adoptovaných darcovia zo Slovenska, ktorí sa za ních modlia, aby boli dobrými kňazmi.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/