Nedeľa, 18. decembra

Nedeľa, 18. decembra
18. decembra 2022 andreas
Panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami. (Mt 1,18-23
)