Piatok, 16. decembra

Piatok, 16. decembra
16. decembra 2022 andreas
Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky. (1 Sol 5,12-22
)